Stavební pozemek Cítoliby

Pozemek

 Mapa

ID
185018
Číslo jednací
185018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-11-28 15:30:00
 Ukončení dražby
2018-11-28 16:00:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
1.500.000 CZK
Nejnižší podání
1.500.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
150.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 96/1- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 2403 m2) - pozemek parc.č. st.96/2- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 1197 m2) - pozemek parc.č. st.96/3- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 90 m2) - pozemek parc.č. st. 96/4- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 120 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na listu vlastnictví č. 694 pro katastrální území Cítoliby

Nemovité věci se nacházejí v ulici K Zastávce, v klidné lokalitě, okolní zástavbu tvoří převážně rodinné domy a provoz zahradnictví. V lokalitě jsou dostupné inženýrské sítě elektrického proudu, vody, plynu a kanalizace. Jedná se o rovinaté pozemky umístěné ve střední části obce Cítoliby. Na pozemcích v minulosti stála jídelna a ubytovna. V současné době se na pozemcích nacházejí pozůstatky těchto budov, panelové dílce a zbytek sklepení jedné z budov. Celková výměra 3810 m2.