Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 224018001, Nejvyšší podání 15.000 CZK

Rodinný dům Jedlka- podíl 1/4 a pozemky- podíl 1/8

Rodinný dům

 Mapa

ID
224018
Číslo jednací
224018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-02-13 15:00:00
 Ukončení dražby
2019-02-13 15:30:00
Odhadní cena
30.000 CZK
Nejnižší podání
15.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
3.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/4 na nemovitosti: stavba Jedlka č. p. 4, bydlení, stavba stojí na pozemku parc. č. st. 85/1, LV 347 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, na listu vlastnictví č. 404 pro katastrální území Malá Veleň - podíl o velikosti 1/8 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 85/1- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 1090 m2), na pozemku stojí stavba: Jedlka, č.p. 4, bydlení, LV 404 - pozemek parc.č. 1213- zahrada (výměra 604 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, na listu vlastnictví č. 347 pro katastrální území Malá Veleň

Pozemky st.85/1 a p.č. 1213 jsou stavební, rozloha pozemků (dále pozemek) činí 1.694 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako – plochy bydlení. Na pozemku se nenacházejí trvalé porosty a oplocení tvoří z části pletivo do ocelových sloupků, z části dřevěný plot, a z části zdivo sousedních nemovitostí. Samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup k pozemku je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Na pozemku st. 85/1 je rodinný dům č.p. 4 ve stavu k demolici (vyhořelý). Dle spoluvlastníka je nařízena demolice domu (Vzhledem k dovoleným na SÚ, nebylo možno ověřit, ale stav domu demolici zcela odpovídá). Pozemek je situovaný v části obce, která je stavebně nesrostlá se sídelní částí obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami.

Historie podání
13.02.2019 15:00:37.867 224018001 přihodil na 15.000 CZK