Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 889661002, Nejvyšší podání 590.000 CZK

Rodinný dům Brněnec

Rodinný dům

 Mapa

ID
889661
Číslo jednací
131/16
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-06-28 15:15:00
 Ukončení dražby
2017-06-28 15:50:00
Odhadní cena
1.200.000 CZK
Nejnižší podání
590.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
70.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č.St. 159- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Moravská Chrastová č. p. 145, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 159 - pozemek parc.č. 334/11- orná půda - pozemek parc.č. 334/31- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na listu vlastnictví č. 393 pro katastrální území Moravská Chrastová

Nemovitost čp.145 je samostatně stojící rodinný dům se sedlovou střechou, částečně podsklepený, dvoupodlažní s využitým podkrovím o zastavěné ploše 128m2.Svislé konstrukce z cihelného zdiva, vnitřní omítky s finální štukovou úpravou, stropy rovné, podlahy betonové s krytinou PVC, částečně keramická dlažba, sociální zařízení standardní, okna plastová, dveře plné nebo prosklené. Vnitřní vybavení ve standardu. Příslušenství stavby jako vedlejší stavby nejsou, venkovní úpravy jsou zanedbatelné, chybí i větší část oplocení zahrady. Nemovitost napojena částečně na veřejné sítě. Původní stáří stavby odhaduje znalec na 80 roků, dle znalce byla cca před 20 lety provedena nástavba patra s využitím podkroví, byla provedena výměna oken za plastová a venkovních dveří. Nemovitost nemá vnější omítky a není zateplena. Technický stav nemovitosti odhaduje znalec jako uspokojivý. S nemovitostí je užívána zahrada ve funkčním celku, která je orientovaná na severní stranu a je ve svahu, sklon více jak 10%. Přes místní komunikaci se nachází trojúhelníkový pozemek, sloužící jako parkování. Užitná plocha nemovitosti je 245m2. Pozemek cca 2000m2.

Historie podání
28.06.2017 15:42:34.080 889661002 přihodil na 590.000 CZK