Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 200018001, Nejvyšší podání 2.050 CZK

Pozemek Vodňany- podíl 77/384

Pozemek

 Mapa

ID
200018
Číslo jednací
200018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-04-03 15:00:00
 Ukončení dražby
2019-04-03 15:30:00
Odhadní cena
4.100 CZK
Nejnižší podání
2.050 CZK
Minimální příhoz
100 CZK
Jistota
600 CZK

Předmět dražby
-podíl o velikosti 77/384 na pozemku parc.č. St. 2054/2- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 118 m2), na pozemku stojí stavba bez čp/če, zem.stav.,LV 2901 (stavba není součástí dražby, jiný vlastník) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice, na listu vlastnictví č. 660 pro katastrální území Vodňany

Pozemek je stavební, o rozloze 118 m2. Pozemek je evidovaný jako zastavěná plocha a nádvoří. Na celém pozemku se nachází část stavby bez č.p., jedná se o zemědělskou stavbu. Stavba, stejně jako sousední pozemek pod stavbou je ve vlastnictví společnosti Agro Vodňany, a.s. Stavba není předmětem ocenění. Dle místního šetření slouží stavba v současné době jako sklad. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako podnikatelské- rostlinné, živočišné a potravinářské výroby. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je přes pozemek společnosti Agro Vodňany, a.s. Pozemek je umístěn na severovýchodním okraji obce. A je součástí bývalého zemědělského areálu.

Historie podání
03.04.2019 15:01:28.886 200018001 přihodil na 2.050 CZK