Rodinný dům Krásné Březno- podíl 1/2

Rodinný dům

 Mapa

ID
208018
Číslo jednací
208018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-12-19 14:30:00
 Ukončení dražby
2018-12-19 15:00:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
665.000 CZK
Nejnižší podání
335.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
100.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. 66- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 122 m2), součástí je stavba: Krásné Březno, č.p. 62, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. 66 pozemek parc.č. 67/1- zahrada (výměra 185 m2) včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 75 pro katastrální území Krásné Březno

Prohlídka interiéru nebyla umožněna. Rodinný dům č.p. 62 je samostatně stojící stavba tvořící součást pozemku čís. parcely 66, k.ú. Krásné Březno. Dle sdělení syna spoluvlastníka má rodinný dům následující vnitřní dispozice: 1.PP (suterén) – místnosti sklepa , 1.NP (přízemí), 2.NP (1.patro), kde se nalézají dvě bytové jednotky o velikosti 2+1 a 3+1. Dům asi z roku 1930 je po celkové rekonstrukci, velmi dobře udržovaný, jeho stavebnětechnický stav odpovídá stáří a provedeným úpravám. Na pozemku se dále nachází přípojky inženýrských sítí – jako vody, elektrické energie, zřejmě kanalizace, zpevněné plochy, oplocení a trvalé porosty. Pozemky jsou přístupné z pozemku čís. parcely 46 o výměře 839 m2, k.ú. Krásné Březno, vedeného v katastru nemovitých věcí v druhu pozemku ostatní plocha - ostatní komunikace, vlastník Statutární město Ústí nad Labem. Přístup na pozemky čís. parcel 67/1 a 66 se stavbou č.p. 62 je však veden mezi pozemkem čís. parcely 46, ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví města Ústí nad Labem ještě přes další pozemky, a to: - pozemek čís. Parcely 67/2, zahrada, ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem. Výše uvedený pozemek čís. parcely 67/2 není veřejnou komunikací, právní důvod užívání nebyl doložen.