Zemědělské pozemky- Netřeba, Úžice, Dřínov- podíl 1/6

Pozemek

 Mapa

ID
108018
Číslo jednací
108018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-06-20 15:30:00
 Ukončení dražby
2018-06-20 16:00:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
230.000 CZK
Nejnižší podání
115.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
30.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/6 na nemovitostech: pozemek parc.č. 87/69- orná půda pozemek parc.č. 87/71- orná půda vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 41 pro katastrální území Netřeba - podíl o velikosti 1/6 na pozemku parc.č. 730- orná půda vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 183 pro katastrální území Úžice u Kralup nad Vltavou - podíl o velikosti 1/6 na nemovitosti: pozemek parc.č. 417/23- orná půda vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 141 pro katastrální území Dřínov

Zemědělské pozemky o celkové rozloze cca 42 000m2.