Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Nebytový prostor Praha Smíchov

Byt

 Mapa

ID
261018
Číslo jednací
261018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-31 16:15:00
 Ukončení dražby
2018-10-31 16:15:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
3.300.000 CZK
Minimální příhoz
50.000 CZK
Jistota
480.000 CZK

Předmět dražby
- jednotka 958/17- jiný nebytový prostor v budově Smíchov, č.p. 958, byt.dům, LV 2490, na parcele 3539, LV 2490 - podíl o velikosti 8043/124982 na společných částech domu- budově Smíchov, č.p. 958, byt.dům, LV 2490, na parcele 3539, LV 2490 - podíl o velikosti 8043/124982 na pozemku parc.č. 3539- zastavěná plocha a nádvoří (památkově chráněné území) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 8337 pro katastrální území Smíchov

Nebytový prostor o výměře 80,43 m2. Nebytový prostor je ve špatném stavebnětechnickém stavu. Jedná se o sklepní neupravený prostor s místností dílny. V okolí je dostupná veškera občanská vybavenost obce. Dopravní spojení je bezproblémové. Jedná se o část mimo centrum města.

Historie podání