Protože v průběhu dražby nikdo z dražitelů neučinil podání alespoň na úrovni nejnižšího podání je dražba ukončena s výsledkem nevydraženo.

Pozemky Čelina

Pozemek

 Mapa

ID
799279
Číslo jednací
111/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-12-06 16:45:00
 Ukončení dražby
2017-12-06 17:15:00
Odhadní cena
460.000 CZK
Nejnižší podání
368.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
60.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 1010- ostatní plocha - pozemek parc.č. 1096- lesní pozemek - pozemek parc.č. 1098- orná půda - pozemek parc.č. 1455- lesní pozemek - pozemek parc.č. 1458- orná půda vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na listu vlastnictví č. 204 pro katastrální území Čelina

Pozemek pč. 1010 se nachází mimo zastavěnou část obce poblíž silnice z Čeliny do Libčic. Jde o pozemek podél Čelinského potoka, který je nyní zahrnut do rozsáhlé pastviny, i když podle obhlídky zpoza ohradníků jde o pozemek částečně porostlý nekonzumovatelnými travinami a na části je stromový porost. Lesní pozemky pč. 1096 a 1455 leží na okraji většího borového lesního komplexu v těsné blízkosti zastavěné části Čeliny. Pozemek pč. 1458 vedený v Katastru nemovitostí jako orná půda je ve skutečnosti stejně jako pozemek pč. 260/1, na který navazuje, neplodnou půdou, neboť oba pozemky tvoří ostře svažitou mez mezi zastavěnou částí Čeliny dole a zemědělským pozemkem v horní části. Mez je částečně porostlá náletovými dřevinami. Pozemky jsou neudržované. Pozemek pč. 1098 vedený jako orná půda je zatravněný neudržovaný pozemek přiléhající k zastavěné části obce Čelina. Přes pozemek vede přístupová cesta (chůze, jízda) k přiléhajícím a navazujícím 13 pozemkům. Vzhledem k poloze pozemku na hranici zastavěného území a jeho částečnému využití jako místní komunikace by mohlo být možné, že by se v budoucnu mohl celý pozemek nebo jeho část stát potenciálně stavebním. Je ale důležité smluvně zabezpečit přístup přes pozemek pč. 248/1. Celková výměra cca 14 000m2.

Historie podání