Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 12018002, Nejvyšší podání 52.000 CZK

Pozemky Tašov- podíl 1/5

Pozemek

 Mapa

ID
12018
Číslo jednací
12018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-06-06 15:15:00
 Ukončení dražby
2018-06-06 16:05:00
Odhadní cena
91.000 CZK
Nejnižší podání
46.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
13.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/5 na pozemcích: parc.č. 67- ostatní plocha parc.č. 68- trvalý travní porost parc.č. 74- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st., bez LV parc.č. 75/1- trvalý travní porost parc.č. 76/1- trvalý travní porost parc.č. 77- trvalý travní porost parc.č. 79/2- zahrada parc.č. 80/3- trvalý travní porost parc.č. 197/2- trvalý travní porost parc.č. 198/2-lesní pozemek parc.č. 199/2- trvalý travní porost parc.č. 200- trvalý travní porost parc.č. 201/4- trvalý travní porost parc.č. 202/2- ostatní plocha parc.č. 203- orná půda parc.č. 204- orná půda parc.č. 205/2- ostatní plocha parc.č. 295/2- lesní pozemek parc.č. 295/3- lesní pozemek parc.č. 295/4- lesní pozemek parc.č. 297/4- trvalý travní porost vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 209 pro katastrální území Tašov

Nemovité věci se nachází v obci Tašov, katastrální území Tašov, v klidné lokalitě rodinných domů, rekreačních chalup a nízkopodlažní zástavby, v blízkosti se nachází skalnatý masiv. Obec má veřejný vodovod, plynovod, elektrickou energii. Stavba bez č.p./č.e. na pozemku čís. parcely 74 je v katastru nemovitostí evidována se způsobem využití jako jiná stavba. Z dostupných informací a informací zjištěných na místě se předmětná stavba nenachází, tzn. jedná se o nesoulad se stavem evidovaným v katastru nemovitostí, dle údajů z RUIAN (registru územní identifikace adres a nemovitostí) nejsou uvedené žádné údaje (jistý rozpor mezi právním stavem a skutečností). Celková výměra pozemků cca 75 000m2.

Historie podání
06.06.2018 15:58:38.077 12018002 přihodil na 52.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
06.06.2018 15:58:16.395 12018001 přihodil na 52.000 CZK
06.06.2018 15:53:59.589 12018002 přihodil na 50.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
06.06.2018 15:53:27.818 12018001 přihodil na 50.000 CZK
06.06.2018 15:49:59.944 12018002 přihodil na 48.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
06.06.2018 15:40:52.038 12018001 přihodil na 48.000 CZK
06.06.2018 15:15:34.482 12018002 přihodil na 46.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem