Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Dům Poděbrady

Činžovní dům

 Mapa

ID
327018
Číslo jednací
327018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-11-08 14:15:00
 Ukončení dražby
2018-11-08 14:15:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
18.000.000 CZK
Minimální příhoz
100.000 CZK
Jistota
1.261.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 1649- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 551 m2), součástí je stavba: budova Poděbrady II, č. p. 256, bytový dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 1649 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 3638 pro katastrální území Poděbrady

Bytový dům je samostatný objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům je podsklepený, je zde vybudováno obytné podkroví a je zde půda. Na základě dodaných podkladů byl objekt postaven v roce 1914. Konstrukce objektu je zděná smíšená (režné zdivo), stropy jsou pravděpodobně z dřevěných trámů. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří pálená taška prejzová a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Dispozičně je dům uspořádán jako 5 bytových jednotek. V 1. NP jsou 2 bytové jednotky – 1x dispozice 2+1, podlahová plocha 73,7 m2, a 1x dispozice 2+kk, podlahová plocha 53,8 m2, se společnou chodbou 21,5 m2. Ve 2. NP jsou také 2 bytové jednotky, propojené do jedné s dispozicí 4+1 (při rozdělení jsou dispozice totožné jako v 1.NP). Jednotka má podlahovou plochu 129,7 m2, plus příslušenství (balkon a lodžie) o výměře celkem 6,4 m2. Společná chodba jednotek má plochu 21,1 m2. V dalším, již podkrovním podlaží, je bytová jednotka dispozice 3+1 o celkové výměře 125,4 m2. Dům má dále společné schodiště (celkem 48,6 m2), sklepní prostory – uživatelné 140,6 m2) a zasypané (49,3 m2 – nezapočítávají se), a půdní prostor o výměře 80,5 m2 (stavebně neupraveno – nezapočítává se). Celková podlahová plocha domu činí 614,4 m2. Vnitřní omítky jsou štukové. Jsou zde instalována dřevěná dvojitá okna. Jsou zde použity tyto dveře: dřevěné plné, dřevěné prosklené, zárubně jsou dřevěné a vchodové dveře jsou dřevěné. V koupelnách se nachází klasické vany nebo sprchové kouty, WC jsou vybaveny klasickými toaletami. Vybavení kuchyně jsou kuchyňskými linkami (mimo byty ve 2. NP – linky chybí). Podlahy jsou převážně s vlýskami, nebo dřevěné, nebo keramická dlažba, v části kryty koberci. V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V. Zdrojem vody je vodovod, dům má připojení na veřejnou kanalizaci a je zde zaveden zemní plyn. Topení a ohřev vody jsou řešeny plynovými kotly vždy v každé bytové jednotce. Stav bytového domu je převážně dobrý, stavba je udržována. Jednotlivé jednotky prošly vždy alespoň částečnou rekonstrukcí. Na domě byla provedena penetrace zdiva (cca 10 let). Dle poskytnuté dokumentace však zdivo jeví známky opotřebení a narušení, musí být místy rekonstruováno. Renovaci vyžaduje také střešní krytina. Ve sklepech jsou patrné stopy pronikání zemní vlhkosti, stav vnitřních omítek a podlah je zhoršený. Drobné vady jsou patrné také ve společných chodbách – zašlé podlahy, odloupnuté dlaždice apod. Na pozemku zahrady jsou trvalé okrasné porosty. Oplocení tvoří kovaný plot s podezdívkou. Samotný pozemek je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Jsou zde omezené parkovací možnosti přímo u objektu. K objektu náleží 2x garáž (zděná, horší stav). Ke garáži přiléhá oplocený dvorek. Dům má statut nemovité kulturní památky, evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 50566/2–4419. Důvodem je výjimečné architektonické řešení. Dům se zároveň nachází na území městské památkové zóny Poděbrady, prohlášené Ministerstvem kultury ČR vyhláškou č. 476/1992 Sb. Dle zápisu v katastru nemovitostí je také v ochranném pásmu 1. st. – vnitřní lázeňské území, ložiska slatin a rašeliny. Bylo doloženo Závazné stanovisko Městského úřadu v Poděbradech, odboru správních činností, kterým se připouští rekonstrukce domu v rozsahu opravy, revitalizace domu a změny využití suterénu, podkroví a dvorku s garážemi. Jednotky v 1. NP a podkroví jsou pronajímány.

Historie podání