Zemědělský pozemek Velká Buková- podíl 1/2

Pozemek

 Mapa

ID
103018
Číslo jednací
103018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-05-02 15:30:00
 Ukončení dražby
2018-05-02 16:00:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
49.000 CZK
Nejnižší podání
25.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
6.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 1351- orná půda o výměře 6035 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, na listu vlastnictví č. 184 pro katastrální území Velká Buková

Pozemek je zemědělský se způsobem využití jako orná půda. Celková rozloha pozemku je 6 035 m2.