Byt 1+1 Jirkov

Byt

 Mapa

ID
51018
Číslo jednací
51018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-04-04 15:15:00
 Ukončení dražby
2018-04-04 15:45:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
200.000 CZK
Nejnižší podání
100.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
30.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 1614/2, byt v budově Jirkov, č. p. 1613, 1614, bytový dům, LV 5022, na parcele 3670/30, LV 5022, a na parcele č. 3670/31, LV 5022 - podíl o velikosti 405/28040 na společných částech domu- budově Jirkov, č. p. 1613, 1614, bytový dům, LV 5022, na parcele 3670/30, LV 5022, a na parcele č. 3670/31, LV 5022 - podíl o velikosti 405/28040 na pozemku parc.č. 3670/30- zastavěná plocha a nádvoří, a na pozemku parc.č. 3670/31- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 5104 pro katastrální území Jirkov

Byt je situován v 1. nadzemním podlaží, v sekci č.p. 1614 bytového domu č.p. 1613 a 1614. Bytový dům má 8 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží. K bytu náleží podíl o velikosti 405/28040 na společných částech domu č.p. 1613 a 1614 a na pozemcích čís. Parcel 3670/30 a 3670/31, k.ú. Jirkov. Dispoziční řešení: byt o velikosti 1+1 sestává z chodby (7,60 m2), pokoje (20,30 m2), kuchyně (9,70 m2), koupelny (2,0 m2) a WC (0,90 m2). Podlahová plocha bytu činí 40,5 m2. Konstrukční řešení a vybavení (domu a bytu): Svislé nosné konstrukce bytového domu jsou montované ze železobetonových obvodových a stěnových panelů, vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové stropní panely, založení stavby je na základových pasech z betonu, střecha je plochá s mírným spádem ke střešním vpustím, krytina je z asfaltových svařovaných pásů, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, střecha je opatřena bleskosvody, schodiště jsou železobetonová s teracovým povrchem stupňů, podlahy jsou betonové, povrchy podlah tvoří krytina z PVC, okna jsou plastová s izolačními dvojskly, dveře hladké plné i prosklené do kovových zárubní, vnitřní omítky jsou štukové, obvodové stěny budovy jsou tepelně izolované tepelně izolačními deskami z polystyrenu s probarvenou fasádní omítkou. Bytový dům má vnitřní rozvod el. proudu, plynu, vody včetně teplé, kanalizace, ústřední topení včetně přípravy teplé vody je z dálkového zdroje, zdravotně-technické vybavení bytů je převážně v typových bytových jádrech. V každé sekci bytového domu je výtah. Vybavení bytu tvoří vnitřní dveře, kuchyňská linka, plynový sporák, vana, umývadlo a záchod, topná tělesa, vodoměry, dále vnitřní instalace elektrického proudu, vody, kanalizace, tepla a teplé užitkové vody apod. Podlahy bytu jsou opatřeny povlaky z PVC. Stáří a stavební stav: Bytový dům pochází z roku 1985, jeho stáří ke dni ocenění je tedy 33 let. Bytový dům prošel revitalizací. Stavební stav domu odpovídá stáří a běžné údržbě. Na domě nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Byt je v původním stavu, jeví známky značného opotřebení, vyžaduje již rozsáhlé stavební úpravy.