Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 347239001, Nejvyšší podání 37.000 CZK

Družstevní garáž Litvínov

Jiná práva

 Mapa

ID
347239
Číslo jednací
128/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-12-06 16:15:00
 Ukončení dražby
2017-12-06 16:55:00
Odhadní cena
70.000 CZK
Nejnižší podání
35.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
10.000 CZK

Předmět dražby
- družstevní podíl včetně základního členského vkladu vedeného u bytového družstva Stavební bytové družstvo Krušnohor, se sídlem Most, tř. Čs. armády 1766, PSČ 434 01, identifikační číslo 00043257, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 204, s nímž je spojeno právo nájmu družstevního garáže číslo 131 v Litvínově, oblast Zámecká - včetně vybavení a movitých věcí

Garáž č.e. 131 se nachází v uzamčeném areálu řadových garáží, v ulici U Zámeckého parku. Jde o lokalitu zastavěnou převážně stavbami občanské vybavenosti (supermarket, nádraží, dopravní depo, apod.). V lokalitě je rozvod elektrického proudu. Jedná se o členský podíl v bytovém družstvu s právem vztahujícím se na užívání garáže č.e. 131, která je součástí pozemku čís. parcely 2904/30, k.ú. Horní Litvínov. Garáž č. ev. 131 je krajní, řadová, přízemní stavba. Vnitřní dispozice je tvořena jedním garážovým stáním pro osobní automobil. Svislé nosné konstrukce jsou zděné se založením na základových pasech bez izolací proti zemní vlhkosti, střecha je plochá tvořená přímo stropní konstrukcí z keramických stropnic Hurdis osazenými do nosníků z ocelových válcovaných profilů, krytina je z izolačních svařovaných asfaltových pásů, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, venkovní i vnitřní omítky jsou hladké, podlaha betonová, vrata jsou dřevěná dvoukřídlová, garáž je opatřena větracím otvorem ve zdi. Garáž má vnitřní instalaci elektrického proudu, jiné vnitřní instalace provedeny nejsou. Garáž pochází z roku 1974, její stáří ke dni ocenění jsou tedy 43 roky. Stav garáže je zhoršený, jsou patrné stavební závady a zvýšené opotřebení vlivem dlouhodobě zanedbané údržby (římsa nad vraty je narušena trhlinou, vnější omítky opadávají, vnitřní omítky u podlahy a na části stropu rovněž, v interiéru jsou stopy po zatékání, stropní nosníky korodují, dřevěná vrata vyžadují ochranný nátěr před trouchnivěním apod.). V garáži se nacházejí movité věci. Jde vesměs o odložené nepotřebné nebo poškozené věci, např. laicky provedené dřevěné regály, elektrický dvouplotýnkový vařič (pravděpodobně nefunkční), poškozené sáňky, poškozený vysavač, větší množství zavařenin, zavařeninových sklenic, různých láhví, ojeté pneumatiky, zjevně opotřebené autosoučástky, odložené boty, různé kusy oděvu, dřevěné bedýnky, krabice apod.

Historie podání
06.12.2017 16:46:56.327 347239001 přihodil na 37.000 CZK
06.12.2017 16:42:48.974 347239003 přihodil na 35.000 CZK