Rodinný dům Podvlčí- podíl 1/6

Rodinný dům

 Mapa

ID
217018
Číslo jednací
217018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-01-16 14:00:00
 Ukončení dražby
2019-01-16 14:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
144.500 CZK
Nejnižší podání
73.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
20.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/6 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 218- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 418 m2), součástí je stavba: Podvlčí č.p. 21, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 218 pozemek parc.č. 413/10- zahrada (výměra 1037 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 267 pro katastrální území Dolní Beřkovice

Rodinný dům je samostatný objekt s 1 NP. Není podsklepený, je zde půda, obytné podkroví není vybudované. Postaven kolem roku 1930. Základy jsou kamenné, konstrukce zděná, stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Tvar střechy je sedlový, střešní krytina je tvořena pálenou taškou a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky břízolitové, částečně opadané a uvolněné, zateplení pláště není provedeno. Dispozice: 2+1. Podlahová plocha 65,21 m2. Vnitřní omítky jsou vápenné. Okna plastová s dvojsklem a špaletová, příslušenství oken chybí. Vybavení koupelny tvoří klasická volně stojící vana, umyvadlo, WC je vybaveno klasickou toaletou. Vybavení kuchyně chybí. Objekt nemá instalované osvětlení. Podlahy nejsou položeny, pouze cementový potěr. V domě není zavedena elektřina (odpojena). Voda pochází z místního zdroje bez zavedení do objektu. Kanalizace napojena na jímku, zemní plyn není zaveden. Vytápění je lokální pomocí kamen, nejsou topná tělesa. Dům nedisponuje zdrojem teplé vody. Dům je před rekonstrukcí. Pozemek je mírně svažitý, s okrasnými a ovocnými dřevinami, zahrada není oplocena. Součástí je přístřešek, chlívky, zemní sklep, studna.