Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 7019016, Nejvyšší podání 426.000 CZK

Chata Blatno u Chomutova

Rekreační objekt

 Mapa

ID
07019
Číslo jednací
07019
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-03-06 14:15:00
 Ukončení dražby
2019-03-06 15:05:00
Odhadní cena
270.000 CZK
Nejnižší podání
135.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
27.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 154- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 71 m2), součástí je stavba: Blatno, č.e. 5, rod.rekr, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 154 - pozemek parc.č. 622/3- ostatní plocha (výměra 359 m2) včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 163 pro katastrální území Blatno u Chomutova

Pro poškození konstrukce nesoucí podlahu pro přístup ke vstupním dveřím na vstupní straně stavby nebylo možné bez rizika úrazu vstupních dveří dosáhnout. Prohlídka chaty byla proto provedena jen zvnějšku, část interiéru byla prohlédnuta otvorem v rozbitém zasklení okna. Rekreační chata je samostatně stojící stavba s jedním nadzemním podlažím, a částečným podsklepením. Stavba má jedno nadzemní podlaží (přízemí) a půdní prostor v sedlové střeše, je zřejmě částečně podsklepena. Z důvodu neumožnění prohlídky nebyla zjištěna vnitřní dispozice stavby. Konstrukční řešení a vybavení: Stavba má svislé nosné konstrukce dřevěné, oboustranně obíjené na dřevěnou kostru, osazené na podezdívce, vnější povrchy tvoří obíjení prkny, vnitřní zřejmě dřevovláknité desky, strop je dřevěný, střecha je sedlová, okna jsou dřevěná opatřená kovovými mřížemi. Vybavení vnitřních prostor chaty nebylo z důvodu neumožnění provedení prohlídky zjištěno, pravděpodobně má chata vnitřní instalaci elektrického proudu. Stáří a stavební stav: Přesné stáří oceňované chaty nebylo zjištěno, její stáří ke dni ocenění odhadujeme na více než 30 let. Na chatě nejsou zvnějšku patrné žádné statické závady, na exteriéru je výrazně patrný vliv zanedbané údržby (poškozený přístup k vstupním dveřím, rozbité skleněné výplně oken apod.). Přesný stav ostatních konstrukcí a interiéru stavby z důvodu neumožnění prohlídky nebyl zjištěn. Při pohledu zvnějšku otvorem v rozbité výplni okna (viz fotodokumentaci v příloze) je patrné devastování vnitřních prostor. Stavba je ve stavu, kdy ji bez provedení stavebních úprav a oprav nelze užívat. Další stavby v příslušenství: Další stavby v příslušenství (tzv. venkovní úpravy), vzhledem k množství sněhu v okolí stavby nelze určit rozsah venkovních úprav. Pozemky: Pozemek čís. parcely St. 154, k.ú. Blatno u Chomutova, o výměře 71 m2, je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.e. 5 – stavba pro rodinnou rekreaci. Jedná se o pozemek zastavěný stavbou rekreační chaty s příslušenstvím. Pozemek čís. parcely 622/3, k.ú. Blatno u Chomutova, o výměře 359 m2, je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu ostatní plocha se způsobem využití sportoviště a rekreační plocha. Na uvedeném pozemku čís. parcely 622/3 se nachází stavba rekreační chaty č.e. 4, nezakreslená v katastrální mapě. Jde o rekreační chatu ve vlastnictví jiného vlastníka (LV č. 470, č.e. 4, 43001 Blatno), stavba č.e. 4 je v katastru nemovitostí evidována jako stavba stojící na pozemku čís. Parcely St. 132 a tvořící součást uvedeného pozemku.

Historie podání
06.03.2019 14:59:42.291 7019016 přihodil na 426.000 CZK
06.03.2019 14:59:11.112 7019006 přihodil na 423.000 CZK
06.03.2019 14:50:14.337 7019016 přihodil na 420.000 CZK
06.03.2019 14:49:52.308 7019006 přihodil na 417.000 CZK
06.03.2019 14:49:28.272 7019016 přihodil na 405.000 CZK
06.03.2019 14:48:47.329 7019006 přihodil na 402.000 CZK
06.03.2019 14:47:25.848 7019016 přihodil na 399.000 CZK
06.03.2019 14:46:04.837 7019006 přihodil na 396.000 CZK
06.03.2019 14:45:37.844 7019016 přihodil na 393.000 CZK
06.03.2019 14:45:11.700 7019006 přihodil na 390.000 CZK
06.03.2019 14:44:44.379 7019016 přihodil na 383.000 CZK
06.03.2019 14:43:17.796 7019006 přihodil na 380.000 CZK
06.03.2019 14:42:56.863 7019016 přihodil na 370.000 CZK
06.03.2019 14:42:21.907 7019006 přihodil na 360.000 CZK
06.03.2019 14:41:59.919 7019017 přihodil na 350.000 CZK
06.03.2019 14:41:19.514 7019006 přihodil na 340.000 CZK
06.03.2019 14:40:57.262 7019015 přihodil na 336.000 CZK
06.03.2019 14:40:41.705 7019006 přihodil na 333.000 CZK
06.03.2019 14:40:16.961 7019017 přihodil na 326.000 CZK
06.03.2019 14:39:12.296 7019006 přihodil na 323.000 CZK
06.03.2019 14:35:11.681 7019017 přihodil na 317.000 CZK
06.03.2019 14:29:27.751 7019003 přihodil na 314.000 CZK
06.03.2019 14:28:33.678 7019015 přihodil na 308.000 CZK
06.03.2019 14:24:54.658 7019006 přihodil na 305.000 CZK
06.03.2019 14:24:40.342 7019003 přihodil na 300.000 CZK
06.03.2019 14:24:19.769 7019015 přihodil na 293.000 CZK
06.03.2019 14:23:58.915 7019006 přihodil na 290.000 CZK
06.03.2019 14:23:36.183 7019003 přihodil na 280.000 CZK
06.03.2019 14:22:46.912 7019006 přihodil na 270.000 CZK
06.03.2019 14:22:17.488 7019003 přihodil na 240.000 CZK
06.03.2019 14:21:47.751 7019006 přihodil na 210.000 CZK
06.03.2019 14:21:31.375 7019014 přihodil na 196.000 CZK
06.03.2019 14:19:14.840 7019015 přihodil na 193.000 CZK
06.03.2019 14:18:29.674 7019017 přihodil na 190.000 CZK
06.03.2019 14:18:06.692 7019006 přihodil na 180.000 CZK
06.03.2019 14:18:00.074 7019017 přihodil na 166.000 CZK
06.03.2019 14:17:34.309 7019015 přihodil na 163.000 CZK
06.03.2019 14:17:16.355 7019006 přihodil na 160.000 CZK
06.03.2019 14:16:56.659 7019005 přihodil na 145.000 CZK
06.03.2019 14:16:09.934 7019014 přihodil na 135.000 CZK