Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Byt Praha Karlín

Byt

 Mapa

ID
276018
Číslo jednací
276018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-25 14:30:00
 Ukončení dražby
2018-10-25 14:30:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
2.500.000 CZK
Minimální příhoz
50.000 CZK
Jistota
496.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 55/1, byt v budově Karlín č. p. 55, bytový dům, LV 1115, na pozemku parc.č. 316/1, LV 1115 - podíl o velikosti 3417/155619 na společných částech domu- budově Karlín č. p. 55, bytový dům, LV 1115, na pozemku parc.č. 316/1, LV 1115 - podíl o velikosti 3417/155619 na pozemku parc.č. 316/1- zastavěná plocha a nádvoří (památkově chráněné území) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1649, 1115 pro katastrální území Karlín

Byt o výměře 34,17 m2. Nachází se v zástavbě Městské části Prahy 8, k.ú. Karlín. Lokalitu tvoří převážně stavby rezidenčního typu a dále komerčních kancelářských budov. Karlín se nachází v blízkosti centra města, veškerá občanská vybavenost, služby a městská hromadná doprava jsou dosažitelné. Budova se nachází v ulici Křižíkova v blízkosti tramvajové zastávky Karlínské náměstí a stanice metra B Křižíkova. Jedná se o bytovou jednotku v budově, která prošla v roce 2002 částečnou rekonstrukcí z důvodu povodní. Budova má šest nadzemních podlaží, kterými prochází schodiště, a je vybavena osobním výtahem. Jedná se o funkcionalistickou budovu z let 1924 – 1939. Budova je po částečných rekonstrukcích a má ústřední vytápění s kotelnou umístěnou v 6. NP. Je v udržovaném stavu.

Historie podání