Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Rodinný dům Verneřice- podíl 1/4

Rodinný dům

 Mapa

ID
505373
Číslo jednací
92/16
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-02-22 15:00:00
 Ukončení dražby
2017-02-22 15:30:00
Odhadní cena
143.750 CZK
Nejnižší podání
40.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
8.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech: - pozemek parc.č. St. 162- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Verneřice, č.p. 227, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č.St. 162 - pozemek parc.č. 169- zahrada - pozemek parc.č. 171/5- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, na listu vlastnictví č. 176 pro katastrální území Verneřice.

Samostatně stojící rodinný dům má jednu bytovou jednotku s příslušenstvím. Rodinný dům je solitérní se sedlovou střechou. Půdorysný tvar je obdélníkový. Dům je pouze částečně podsklepený, je patrový a má půdní prostor. Objekt je s možností napojení na inženýrské sítě a to vodovod, kanalizaci, elektřinu a zemní plyn. Základové konstrukce jsou pasy kamenné pasy bez izolací proti zemní vlhkosti. Tepelné izolace střechy nejsou provedeny. Objekt není rovněž zateplen. Obvodové nosné zdivo je smíšené a je masivní tl. Přes 60 cm. Komínové těleso je zděné tradiční. Stropní konstrukce jsou dřevěné trámové s rovnými podhledy. Příčky a vnitřní zdivo je jako obvodové. Krov je tesařský. Krytina je na latích tvrdá plechová, profilovaná do tvaru tašek. Klempířské konstrukce jsou úplné z plechu titanzinek. Podlahy jsou povlakové textilní a z PVC. Fasáda je vápenocementová hladká s nátěry na bázi umělých hmot a s dřevěnými obklady. Vnitřní omítky jsou vápenné hrubé s malbou. Vnitřní obklady jsou provedeny v sociálních zařízeních a kuchyni. Dveře převládají náplňové a prosklené do zárubní. Okna převládají dvojitá špaletová. Vytápění je lokální na tuhá paliva a přímotopy. Původní kotel na uhlí byl zrušen. Elektroinstalace je světelná a motorová s jističi. Bleskosvod není proveden. Rozvody vody jsou provedeny a teplá voda je z centrálního zdroje bojleru. Kanalizace je provedena ze všech zařizovacích předmětů do žumpy. Kuchyň má linku, sporák PB. Sociální zařízení v patře obsahuje el. Bojler, umyvadlo, vanu a splachovací WC. Nově byla provedena plechová střešní krytina (náklad podle vlastníka byl cca 190 tis. Kč). Nově byly osazeny v patře balkonové dveře nad střechou závětří a bylo provedeno nové okno v koupelně v patře. Stáří domu je odhadnuto přes 100 let.

Historie podání