Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Byt 3+1 Ústí nad Labem - POZOR - TATO DRAŽBA JE REALIZOVÁNA NA www.prodej-drazbou.cz

Byt

 Mapa

ID
379235
Číslo jednací
36/16
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2016-12-21 14:45:00
 Ukončení dražby
2016-12-21 15:15:00
Odhadní cena
260.000 CZK
Nejnižší podání
208.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
42.350 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 192/24, byt v budově Mojžíř, č.p. 192, byt. dům, LV 280, na parcele 318/24, LV 280 - podíl o velikosti 669/22691 na společných částech domu- budově Mojžíř, č.p. 192, byt. dům, LV 280, na parcele 318/24, LV 280 - podíl o velikosti 669/22691 na pozemku parc.č. 318/24- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 428 pro katastrální území Mojžíř

POZOR - TATO DRAŽBA JE REALIZOVÁNA NA www.prodej-drazbou.cz. Bytová jednotka se nachází v typovém panelovém bytovém domě o osmi nadzemních podlažích, s jedním podzemním podlažím. Dům byl postaven přibližně v 2. pol. 80. let 20. stol. a rekonstruován přibližně v roce 2010. Společné části domu: dva vchody do domu, schodiště, výtah, kolárna, kočárkárna, sklad. Dispozice bytové jednotky je dle dostupných zjištění 3+1, přibližně 5. patro. Podlahová plocha 70,00 m2.

Historie podání