Zemědělské pozemky Lomnice nad Lužnicí

Pozemek

 Mapa

ID
173018
Číslo jednací
173018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-24 14:45:00
 Ukončení dražby
2018-10-24 15:15:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
280.000 CZK
Nejnižší podání
140.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
40.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 1624/135- orná půda (výměra 1253 m2) - pozemek parc.č. 2055/5- ostatní plocha (výměra 22 m2) - pozemek parc.č. 2055/12- orná půda (výměra 3461 m2) - pozemek parc.č. 2501/145- orná půda (výměra 3958 m2) - pozemek parc.č. 4242/36- vodní plocha (výměra 576 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, na listu vlastnictví č. 102 pro katastrální území Lomnice nad Lužnicí

Pozemky mají plochu celkem 9.270 m2. Pozemky jsou umístěny na samotě, mimo zastavěné území obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti – zemědělské oblasti.