Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 591731001, Nejvyšší podání 128.000 CZK

Rodinný dům Bílina- podíl 35/96

Rodinný dům

 Mapa

ID
591731
Číslo jednací
03/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-03-08 15:45:00
 Ukončení dražby
2017-03-08 16:15:00
Odhadní cena
255.000 CZK
Nejnižší podání
128.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
35.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 35/96 na nemovitostech: pozemek parc.č. 1292- zahrada o celkové výměře 297m2 pozemek parc.č. 1293- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Teplické Předměstí, č.p. 301, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č.: 1293 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 67 pro katastrální území Bílina.

Rodinný dům č.p. 301 je krajní řadový, situovaný na okraji oploceného areálu domu, podél přístupové komunikace ul. Čsl. armády od níž je oddělen chodníkem a předzahrádkou. Dům je částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím mansardového typu, s navazující nepodsklepenou jednopodlažní přístavbou, s plochou střechou, přistavěnou podél jihozápadní a jihovýchodní strany domu. Vstup do domu je ze severovýchodní strany přístavby přes zádveří, ze zádveří je přístupné schodiště do 1.PP a do podkroví, v PP jsou skladové prostory a kotelna, v zádveří je dále WC, komora a pokoj, ze zádveří je chodbou přístupná kuchyně a koupelna, přes kuchyň jsou přístupné dvě obytné místnosti (pokoj za kuchyní průchozí). V podkroví jsou dvě obytné místnosti, komora a pochůzná terasa. Základy domu jsou betonové bez izolací, stavba má svislé nosné konstrukce zděné cihelné do tl. 45 cm, střecha je šikmá do ulice mansardového typu, krov dřevěný, střešní krytina eternitové šablony, klempířské prvky úplné z pozinkovaného plechu, stropy v PP rovné nespalné, v NP dřevěné trámové s rovným omítaným podhledem, okna dřevěná zdvojená, dveře hladké plné do ocelových zárubní, podlahy v obytných místnostech vlysy, v ostatních místnostech PVC nebo beton, fasádní omítky jsou hladké dvouvrstvé, elektroinstalace světelná a motorová, vytápění ústřední otopným rozvodem radiátory s kotlem na plyn, rozvod teplé a studené vody, zdroj teplé vody boiler, rozvod plynu proveden. Kuchyně je vybavená kuchyňskou linkou s dřezem a elektrický sporák, vybavení koupelny obezděná vana, umyvadlo a WC. Dům pochází z roku 1930, modernizace bytové jednotky provedena kolem roku 1980, kolem roku 2005 provedena oprava fasády domu. V současnosti není dům více jak 3 roky obydlen, je bez údržby, byla demontována část otopných těles, většina konstrukcí je původních, v PP a v 1.NP je zvýšená vlhkost zdiva způsobená absencí hydroizolace a zatékáním do severní části přístavby, v době prohlídky je patrná destrukce části vnitřních povrchů v PP a v zadní části přístavby, v části obytných místností 1.NP jsou patrné vlhkostní mapy do výše cca 1 m. Příslušenstvím domu je stavba jednopodlažní garáže, funkčně propojená se stavbou jednopodlažní podsklepené dílny.

Historie podání
08.03.2017 16:03:53.166 591731001 přihodil na 128.000 CZK