Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 361579001, Nejvyšší podání 405.000 CZK

Rodinný dům Týniště

Rodinný dům

 Mapa

ID
361579
Číslo jednací
128/16
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-11-15 15:00:00
 Ukončení dražby
2017-11-15 15:45:00
Odhadní cena
810.000 CZK
Nejnižší podání
299.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
50.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 99- ostatní plocha - pozemek parc.č. 100- zahrada - pozemek parc.č. 101- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Týniště, č.p. 30, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č. 101 - pozemek parc.č. 102- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 11 pro katastrální území Týniště u Zubrnic

Pro nesoučinnost vlastníka nebyla podrobná prohlídka domu provedena, stav domu, dispozice a další parametry se odhadují, zejména dle vnějšího vizuálního stavu domu. Zaměření nemovitosti bylo provedeno z mapy KN, obestavěný prostor stavby se odhaduje dle obdobných stavebních rozměrů staveb. Jedná se o částečně podsklepený samostatný rodinný dům o jednom nadzemním podlaží, s obytným podkrovím a půdou. Konstrukce domu je zděná, základy domu jsou betonové případně smíšené neizolované. Tloušťka zdiva je ca. 45 cm. Stropy domu jsou dřevěné trámové. Vnější omítky jsou provedeny vápenocementovým potěrem. Střecha je sedlová omezená půlvalbami, krytinu tvoří eternit. Klempířské prvky jsou plechové. Dům byl dle jeho charakteru a charakteru okolní výstavby postaven přibližně ve 30. letech 20. století – předpokládá se, že dům je k dnešnímu dni přibližně 85 let stár. Dispozice rodinného domu je přibližně 5+1. Okna v domě jsou špaletová. Všechna jsou vybavena žaluziemi. Okna obytných místností domu jsou orientována na východní/západní stranu. Vnitřní vybavení domu nebylo možné bez provedené prohlídky zjistit – předpokládá se standard či podstandard. Předpokládá se, že dům je připojen k elektrické síti - 380 a 220 V. Zda je dům napojen na veřejný vodovod či je dodávka vody zajištěna vlastní studnou nebylo možné zjistit. Splašky domu jsou s největší pravděpodobností svedeny do jímky. Způsob vytápění domu a ohřev vody nebylo možné bez provedené prohlídky zjistit – předpokládá se ústřední či lokální vytápění na tuhá paliva – v obci není rozvod plynu. Zdivo rodinného domu je poškozené a nachází se ve stavu před nutnou rekonstrukcí – je zřejmé, že dům byl v minulosti stižen povodní z přilehlého potoka, vizuální stopy vlhkosti jsou patrny přibližně do výšky 1,2 m – z čelní a částečně boční strany je fasáda domu otlučena na zdivo, přibližně do výšky 1,5 m. Střešní krytina rodinného domu se nachází ve stavu před rekonstrukcí či výměnou. Okna se nachází ve stavu před rekonstrukcí či výměnou. Jedná se o podstandardně řešený rodinný dům s nutností provedení rozsáhlejších stavebních úprav. Na pozemku se nachází trvalé porosty v podobě okrasných dřevin a stromů. Spolu s rodinným domem jsou předmětem ocenění i tyto venkovní stavby: zděná kolna navazující na RD - součást ocenění domu. Zastavěná plocha všech podlaží 211,56 m2. Samotný pozemek je v části rovinatý a v části mírně svažitý, oplocený pletivem kotveným v ocelových sloupcích. Přístup k domu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Pozemky 1 239,00m2.

Historie podání
15.11.2017 15:36:25.047 361579001 přihodil na 405.000 CZK
15.11.2017 15:36:08.630 361579002 přihodil na 400.000 CZK
15.11.2017 15:35:50.685 361579001 přihodil na 395.000 CZK
15.11.2017 15:35:25.049 361579002 přihodil na 390.000 CZK
15.11.2017 15:30:58.209 361579001 přihodil na 385.000 CZK
15.11.2017 15:30:34.057 361579004 přihodil na 380.000 CZK
15.11.2017 15:26:51.713 361579001 přihodil na 375.000 CZK
15.11.2017 15:26:36.860 361579004 přihodil na 370.000 CZK
15.11.2017 15:25:51.572 361579001 přihodil na 365.000 CZK
15.11.2017 15:25:36.864 361579004 přihodil na 360.000 CZK
15.11.2017 15:25:24.928 361579001 přihodil na 350.000 CZK
15.11.2017 15:24:37.637 361579004 přihodil na 345.000 CZK
15.11.2017 15:15:50.911 361579001 přihodil na 335.000 CZK
15.11.2017 15:15:18.394 361579003 přihodil na 330.000 CZK
15.11.2017 15:12:39.038 361579001 přihodil na 325.000 CZK
15.11.2017 15:12:21.614 361579004 přihodil na 320.000 CZK
15.11.2017 15:10:57.390 361579001 přihodil na 310.000 CZK
15.11.2017 15:10:34.094 361579004 přihodil na 305.000 CZK
15.11.2017 15:00:52.039 361579001 přihodil na 299.000 CZK