Pozemky Miřejovice

Pozemek

 Mapa

ID
57019
Číslo jednací
57019
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-06-26 15:30:00
 Ukončení dražby
2019-06-26 16:00:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
40.000 CZK
Nejnižší podání
20.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
6.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 451/33- trvalý travní porost (308 m2) - pozemek parc.č. 451/34- trvalý travní porost (2192 m2) - pozemek parc.č. 498/38- trvalý travní porost (255 m2) - pozemek parc.č. 1230/43- ostatní plocha (12 m2) - pozemek parc.č. 1230/44- ostatní plocha (6 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 318 pro katastrální území Miřejovice

Pozemky slouží k zemědělským účelům, jedná se o trvalé travní porosty o celkové rozloze 2.773 m2. S výjimkou pozemku p.č. 451/33 tvoří pozemky jeden celek. Územní plán stanoví, že plocha pozemků je regulována jako – louky, pastviny. Pozemky jsou bez porostů a bez oplocení.