Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Zemědělské pozemky Hrobčice

Pozemek

 Mapa

ID
190018
Číslo jednací
190018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-12-12 14:00:00
 Ukončení dražby
2018-12-12 14:00:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
69.000.000 CZK
Minimální příhoz
50.000 CZK
Jistota
750.000 CZK

Předmět dražby
Pozemek parc.č. 236- orná půda, výměra 32835 m2 Pozemek parc.č. 237- orná půda, výměra 12101 m2 Pozemek parc.č. 259- orná půda, výměra 10497 m2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 282 pro katastrální území Dřínek Pozemek parc.č. 616- trvalý travní porost, výměra 57846 m2 Pozemek parc.č. 617- ostatní plocha, výměra 3466 m2 Pozemek parc.č. 630- orná půda, výměra 44518 m2 Pozemek parc.č. 644- orná půda, výměra 103790 m2 Pozemek parc.č. 647- orná půda, výměra3684 m2 Pozemek parc.č. 659- orná půda, výměra 24886 m2 Pozemek parc.č. 663- ostatní plocha, výměra 728 m2 Pozemek parc.č. 665- ostatní plocha, výměra 843 m2 Pozemek parc.č. 678- orná půda, výměra 42613 m2 Pozemek parc.č. 751- orná půda, výměra 612 Pozemek parc.č. 753- orná půda, výměra 11629 m2 Pozemek parc.č. 789 - orná půda, výměra 107089 m2 Pozemek parc.č. 801- orná půda, výměra 30051 m2 Pozemek parc.č. 802- orná půda, výměra 19989 m2 Pozemek parc.č. 812- ostatní plocha, výměra 7751 m2 Pozemek parc.č. 813- ostatní plocha, výměra 1150 m2 Pozemek parc.č. 830- trvalý travní porost, výměra 4988 m2 Pozemek parc.č. 850- orná půda, výměra 100940 m2 Pozemek parc.č. 853- ostatní plocha, výměra 2182 m2 Pozemek parc.č. 854- ostatní plocha, výměra 17513 m2 Pozemek parc.č. 855- trvalý travní porost, výměra1671 m2 Pozemek parc.č. 856- ostatní plocha, výměra 6620 m2 Pozemek parc.č. 857 -trvalý travní porost, výměra 1879 m2 Pozemek parc.č. 860- orná půda, výměra 27075 m2 Pozemek parc.č. 861- orná půda, výměra 11098 m2 Pozemek parc.č. 862- ostatní plocha, výměra 12583 m2 Pozemek parc.č. 863- ostatní plocha, výměra 971 m2 Pozemek parc.č. 864- orná půda, výměra 48598 m2 Pozemek parc.č. 910- trvalý travní porost, výměra 24669 m2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 472 pro katastrální území Chouč Pozemek parc.č. 747- orná půda, výměra 41616 m2 Pozemek parc.č. 795- orná půda, výměra 8090 m2 Pozemek parc.č. 806- orná půda, výměra 25998 m2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 488 pro katastrální území Kučlín Pozemek parc.č. 409/1- orná půda, výměra 161710 m2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 486 pro katastrální území Mrzlice Pozemek parc.č. 140- trvalý travní porost, výměra 34763 m2 Pozemek parc.č. 223/1- orná půda, výměra 40690 m2 Pozemek parc.č. 223/3- ostatní plocha, výměra 772 m2 Pozemek parc.č. 285/1- orná půda, výměra 49602 m2 Pozemek parc.č. 388/1- orná půda, výměra 134116 m2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 472 pro katastrální území Hetov Pozemek parc.č. 39/3- ovocný sad, výměra 13831 m2 Pozemek parc.č. 76/1- orná půda, výměra 59172 m2 Pozemek parc.č. 76/4- orná půda, výměra 49678 m2 Pozemek parc.č. 76/6- orná půda, výměra 73372 m2 Pozemek parc.č. 203/1- orná půda, výměra 147155 m2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 505 pro katastrální území Mirošovice Pozemek parc.č. 233/10- orná půda, výměra 5469 m2 Pozemek parc.č. 233/19- orná půda, výměra 9898 m2 Pozemek parc.č. 242/14- orná půda, výměra 7828 m2 Pozemek parc.č. 242/22- orná půda, výměra 9787 m2 Pozemek parc.č. -242/23- orná půda, výměra 1809 m2 Pozemek parc.č. 527/2- orná půda, výměra 229331 m2 Pozemek parc.č. -527/13- orná půda, výměra 68292 m2 Pozemek parc.č. 527/14- orná půda, výměra 64390 m2 Pozemek parc.č. 527/15- orná půda, výměra 2184 m2 Pozemek parc.č. 527/22- ostatní plocha, výměra 15038 m2 Pozemek parc.č. 527/23- ostatní plocha, výměra 2405 m2 Pozemek parc.č. 528/12- orná půda, výměra 137028 m2 Pozemek parc.č. 528/14- orná půda, výměra 26087 m2 Pozemek parc.č. 530- ostatní plocha, výměra 1477 m2 Pozemek parc.č. 533/1- orná půda, výměra 41399 m2 Pozemek parc.č. 533/3- orná půda, výměra 2880 m2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 608 pro katastrální území Hrobčice Pozemek parc.č. 296/1- orná půda, výměra 100885 m2 Pozemek parc.č. 354/15- orná půda, výměra 107314 m2 Pozemek parc.č. 354/21- orná půda, výměra 103276 m2 Pozemek parc.č. 463/26- ostatní plocha, výměra 1543 m2 Pozemek parc.č. 463/27- orná půda, výměra 32099 m2 Pozemek parc.č. 467/1- orná půda, výměra 74558 m2 Pozemek parc.č. 467/4- ostatní plocha, výměra 619 m2 Pozemek parc.č. 467/9- ostatní plocha, výměra 16 m2 Pozemek parc.č. 482/8- orná půda, výměra 89248 m2 Pozemek parc.č. 482/10- orná půda, výměra 11185 m2 Pozemek parc.č. 507/1- orná půda, výměra 114569 m2 Pozemek parc.č. 557/7- orná půda, výměra 20200 m2 Pozemek parc.č. 679- ostatní plocha, výměra 7891 m2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 529 pro katastrální území Razice

Zemědělské pozemky o rozloze cca 300 ha.

Historie podání