Rodinný dům Pístina

Rodinný dům

 Mapa

ID
172018
Číslo jednací
172018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-31 14:15:00
 Ukončení dražby
2018-10-31 14:45:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
577.000 CZK
Nejnižší podání
289.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
60.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 12- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 315 m2), součástí je stavba: Pístina, č. p. 11, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st.12 - pozemek parc.č. 715/3- zahrada (výměra 210 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, na listu vlastnictví č. 70 pro katastrální území Pístina

Byla provedena pouze obhlídka nemovitosti vně, z vhodných, dostupných a veřejně přístupných míst. Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům pravděpodobně není podsklepený, nachází se zde půda a obytné podkroví není vybudované. Odhadem byl objekt postaven v roce 1900. Základy jsou smíšené, konstrukce objektu je zděná, tloušťka stěn je odhadem 60 cm a konstrukce stropů není zjištěna. Střecha je sedlová, střešní krytina je tvořena bobrovkou a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Zastavěná plocha RD činí odhadem 100 m2. Stěny objektu jsou podstandardního provedení, rozpraskané zdivo, střecha vykazuje známky poškození, okna vykazují známky poškození. Rodinný dům je v současnosti s největší pravděpodobností opuštěn, nevyužíván, rovněž zahrada nevykazuje známky průběžné péče. S ohledem na zhodnocení stavu viditelných konstrukčních prvků, lze předpokládávat, že stav rodinného domu je špatný. Na pozemku, který náleží k objektu, jsou ovocné dřeviny a náletové neudržované dřeviny a pozemek je oplocen pletivem do betonových sloupků. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je dobrá - přímo u objektu. K objektu náleží pravděpodobně 2x vedlejší stavba - stodola. Uspořádání staveb odpovídá venkovské architektuře – uspořádání staveb do tvaru písmene U, mezi nimiž je dvůr.