Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 297548009, Nejvyšší podání 1.350.000 CZK

Bytový dům Dubí, osobní auto, skútr

Činžovní dům

 Mapa

ID
297548
Číslo jednací
76/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-08-09 15:45:00
 Ukončení dražby
2017-08-09 16:50:00
Odhadní cena
1.200.000 CZK
Nejnižší podání
600.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
150.000 CZK

Předmět dražby
1.- pozemek parc.č. 1253- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Dubí č. p. 64; bytový dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 1253 - pozemek parc.č. 1254- ostatní plocha - pozemek parc.č. 1255- ostatní plocha vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 2212 pro katastrální území Dubí u Teplic. 2.- nepojízdný osobní automobil kombi zn. Opel Monterey RS, RZ 3U17008, rok výroby 1996, VIN JACUBS69GT8100976, barva červená metal 3.- motocykl- moped-skútr, zn. KENTOYA ZS 50QT-4, ZOOM 4T, VIN LZSTCBPD961903449, barva červená

Oceňovaný bytový dům je samostatně stojící, podsklepený, má 2 nadzemní podlaží a půdní prostor event. podkroví v nepravidelné střeše. K datu ocenění nebyla umožněna prohlídka interiéru hodnoceného objektu, vnitřní dispozice není známá – podle informací z cuzk.cz jsou v domě 4 byty. Jedná se o zděnou vilu s původní fasádou s dochovanými ozdobnými prvky, nicméně četně poškozenou od stékající vody. V úrovni nejnižšího podlaží je fasáda převážně odstraněna, zdivo je holé. Klempířské prvky jsou pozinkované s nátěrem a titanzinkové (dešťové žlaby a svody), Okna jsou původní dřevěná dvojitá špaletová. Při JZ straně je přistavěn komín. Vchodové dveře jsou novodobé poškozené. Vnitřní vybavení není popsáno, neboť prohlídka interiéru nebyla umožněna. Objekt je napojen na elektřinu, usuzujeme také na přípojku vody, kanalizace a plynu (podle informací z www.cuzk.cz). Nebyly poskytnuty žádné informace o stáří stavby. Usuzujeme, že objekt je cca 130 let starý. Opotřebení odhadujeme na 70%, zevnějšek objektu je bez údržby. Dešťové svody a žlaby byly obnoveny, nicméně žlaby se jeví nefunkční. Prohlídka interiéru nebyla umožněna. Další stavby : Opotřebený přístřešek pro stání automobilu. Předmětem ocenění je řadový vnitřní celek pozemků čís. parcel 1253, 1254 a 1255 v k.ú. Dubí u Teplic. Pozemky jsou svažité k jihovýchodu. Celek je přístupný z veřejných komunikací, přístup i příjezd je právně i fyzicky zajištěn.

Historie podání
09.08.2017 16:44:57.807 297548009 přihodil na 1.350.000 CZK
09.08.2017 16:39:12.453 297548008 přihodil na 1.310.000 CZK
09.08.2017 16:34:35.405 297548009 přihodil na 1.300.000 CZK
09.08.2017 16:32:52.171 297548008 přihodil na 1.260.000 CZK
09.08.2017 16:32:23.783 297548009 přihodil na 1.250.000 CZK
09.08.2017 16:31:18.814 297548008 přihodil na 1.210.000 CZK
09.08.2017 16:30:56.269 297548009 přihodil na 1.200.000 CZK
09.08.2017 16:30:29.351 297548001 přihodil na 1.160.000 CZK
09.08.2017 16:30:07.369 297548009 přihodil na 1.150.000 CZK
09.08.2017 16:29:27.887 297548008 přihodil na 1.120.000 CZK
09.08.2017 16:28:57.449 297548001 přihodil na 1.110.000 CZK
09.08.2017 16:28:32.969 297548009 přihodil na 1.100.000 CZK
09.08.2017 16:27:44.344 297548008 přihodil na 1.085.000 CZK
09.08.2017 16:25:05.652 297548009 přihodil na 1.075.000 CZK
09.08.2017 16:24:51.672 297548008 přihodil na 1.060.000 CZK
09.08.2017 16:24:19.144 297548007 přihodil na 1.050.000 CZK
09.08.2017 16:23:48.153 297548001 přihodil na 1.020.000 CZK
09.08.2017 16:22:32.660 297548008 přihodil na 1.010.000 CZK
09.08.2017 16:20:22.372 297548009 přihodil na 1.000.000 CZK
09.08.2017 16:20:11.693 297548007 přihodil na 990.000 CZK
09.08.2017 16:19:21.804 297548008 přihodil na 960.000 CZK
09.08.2017 16:18:27.405 297548009 přihodil na 950.000 CZK
09.08.2017 16:17:40.462 297548008 přihodil na 930.000 CZK
09.08.2017 16:16:35.238 297548004 přihodil na 920.000 CZK
09.08.2017 16:14:56.873 297548008 přihodil na 910.000 CZK
09.08.2017 16:14:36.487 297548004 přihodil na 900.000 CZK
09.08.2017 16:14:00.808 297548008 přihodil na 880.000 CZK
09.08.2017 16:13:22.510 297548001 přihodil na 870.000 CZK
09.08.2017 16:13:04.955 297548004 přihodil na 860.000 CZK
09.08.2017 16:11:37.543 297548008 přihodil na 850.000 CZK
09.08.2017 16:10:43.539 297548001 přihodil na 840.000 CZK
09.08.2017 16:10:13.509 297548008 přihodil na 830.000 CZK
09.08.2017 16:09:29.919 297548004 přihodil na 820.000 CZK
09.08.2017 16:07:51.549 297548001 přihodil na 810.000 CZK
09.08.2017 16:06:57.848 297548004 přihodil na 800.000 CZK
09.08.2017 16:05:53.827 297548001 přihodil na 770.000 CZK
09.08.2017 16:04:22.691 297548004 přihodil na 760.000 CZK
09.08.2017 16:03:36.207 297548001 přihodil na 720.000 CZK
09.08.2017 15:55:40.303 297548008 přihodil na 710.000 CZK
09.08.2017 15:51:31.499 297548005 přihodil na 700.000 CZK
09.08.2017 15:51:25.015 297548008 přihodil na 660.000 CZK
09.08.2017 15:50:25.210 297548007 přihodil na 650.000 CZK
09.08.2017 15:47:42.105 297548005 přihodil na 630.000 CZK
09.08.2017 15:47:05.383 297548009 přihodil na 620.000 CZK
09.08.2017 15:46:07.320 297548005 přihodil na 610.000 CZK
09.08.2017 15:45:45.383 297548009 přihodil na 600.000 CZK