Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Byt- 4 apartmány Praha Vinohrady

Byt

 Mapa

ID
289018
Číslo jednací
289018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-23 14:45:00
 Ukončení dražby
2018-10-23 14:45:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
9.950.000 CZK
Minimální příhoz
50.000 CZK
Jistota
993.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 78/4, byt v budově Vinohrady č. p. 78, bytový dům, LV 632, na pozemku parc.č. 750/1, LV 632 - podíl o velikosti 11091/234107 na společných částech domu- budově Vinohrady č. p. 78, bytový dům, LV 632, na pozemku parc.č. 750/1, LV 632 - podíl o velikosti 11091/234107 na pozemku parc.č. 750/1- zastavěná plocha a nádvoří (památkově chráněné území) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 6642, 632 pro katastrální území Vinohrady

Byt o výměře 110 m2. 4 apartmány. Jedná se o bytovou jednotku využívanou pro krátkodobé ubytování turistů a návštěvníků hlavního města. Jednotka je standardního provedení a bezproblémově plní svůj stavebnětechnický účel. Nachází v městské části Praha 2 – Vinohrady při veřejné komunikaci Uruguayská. Nejbližší okolí disponuje velmi dobrou občanskou vybaveností. Dopravní spojení je bezproblémové. Jedná se o širší centrum města s vysokou oblibou na trhu s nemovitými věcmi.

Historie podání