Protože v průběhu dražby nikdo z dražitelů neučinil podání alespoň na úrovni nejnižšího podání je dražba ukončena s výsledkem nevydraženo.

Byt 1+kk Praha Libeň

Byt

 Mapa

ID
295018
Číslo jednací
295018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-31 15:30:00
 Ukončení dražby
2018-10-31 16:00:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
1.600.000 CZK
Minimální příhoz
50.000 CZK
Jistota
352.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 818/13, byt v budově Libeň, č. p. 818, bytový dům, LV 1570, na parcele č. 2279, LV 1570 - podíl o velikosti 3534/129418 na společných částech domu- budově Libeň, č. p. 818, bytový dům, LV 1570, na parcele č. 2279, LV 1570 - podíl o velikosti 3534/129418 na pozemku parc. č. 2279- zastavěná plocha a nádvoří (památkově chráněné území) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 8485 pro katastrální území Libeň

Byt o výměře 35,34 m2. Byt 1+kk. Nachází se v Městské části Praha 8 - Libeň při veřejné komunikaci Na Dědince. V okolí je dostupná veškera občanská vybavenost obce. Dopravní spojení je bezproblémové. Lokalita se nachází mimo centrum města. Jednotka je v dobrém stavu, kvalitního provedení.

Historie podání