Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 944346005, Nejvyšší podání 1.707.000 CZK

Rodinný dům Horažďovice

Rodinný dům

 Mapa

ID
944346
Číslo jednací
143/16
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-04-26 15:30:00
 Ukončení dražby
2017-04-26 17:10:00
Odhadní cena
990.680 CZK
Nejnižší podání
1.200.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
150.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. St. 633- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Horažďovice, č.p. 544, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č.St. 633 - pozemek parc.č. 1144/20- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, na listu vlastnictví č. 218 pro katastrální území Horažďovice

Polovina dvojdomku s bytovou jednotkou 3 + 1, částečným podsklepením a půdou. Zastřešení sedlovou střechou, nad vstupní částí je plochá střecha ve formě terasy. Příchod a příjezd po zpevněné místní komunikaci napojené na ulici Okružní. Komunikace je jednosměrná a poměrně úzká, takže neumožňuje parkování vozidel. Nemovitost je napojena na rozvod el. energie, veřejnou kanalizaci a vodovod. Terén je rovinný. Pozemek má tvar mírného lichoběžníku a sestává ze dvou parcel, které tvoří jeden funkční celek. Vstup na pozemek je z východní strany, domek je situován na protější straně při západní hranici s pozemku, kde navazuje štítovou stěnou na druhou polovinu dvojdomku. Na pozemku se vlevo od vstupu nachází vedlejší stavba skladu. Vpravo od vjezdu je mobilní buňka obitá palubkami, užívaná zřejmě jako sklad zahradního nářadí. Pozemek je oplocený, v JZ rohu je zděný zahradní krb a udírna. Na zahradě jsou ovocné a okrasné dřeviny, v zanedbaném stavu a poměrně malém rozsahu. V době prohlídky dům není užíván, zřejmě po delší dobu. Jedná se o typ jednoduchého domku cca z roku 1960 se sedlovou střechou, který byl při výstavbě upraven rozšířením o obytnou místnost na východní straně půdorysu, na které byla provedena plochá střecha (terasa). Půdorys domu je obdélníkový, s podélnou osou ve směru východ - západ. Orientace fasád přibližně k hlavním světovým stranám, obytné místnosti mají okna orientovaná na jih. Obytná část obsahuje v 1. NP předsíň, chodbu, pokoj přístupný z předsíně, průchozí pokoj přístupný z chodby za kterým je další pokoj, kuchyni se samostatnou spíží, koupelnu s WC přístupnou z kuchyně. Z chodby vedou dveře na schodiště do sklepa a na půdu. Na domě nebyla provedena rekonstrukce ani významné úpravy či opravy. Objekt je v původním stavu, držba zanedbaná, celkový stav podprůměrný. Sklad- Objekt o velikosti větší garáže, vlevo od vjezdu na pozemek. Obdélníkový půdorys, jedna stěna je v linii uličního oplocení. Jedno nadzemní podlaží, členění na větší prostor za vraty a menší prostor v zadní části přístupný dveřmi zvenku. Stěny zděné z cihel, pultová střecha, krytina eternitové vlnovky. Klempířské prvky z pozinku. Venkovní omítky vápenné jednovrstvé, místy opadané. Vrata a dveře dřevěné. Okno jednoduché dřevěné, do ulice okna sklobetonová. Bez rozvodu elektroinstalace. Stáří stejné jako RD, údržba zanedbaná. Pozemek nemovitosti má tvar mírného lichoběžníku a sestává ze dvou parcel (st.p.č. 633 a zahrada č.parc. 1144/20), které tvoří jeden funkční celek, 1 000m2.

Historie podání
26.04.2017 17:04:42.094 944346005 přihodil na 1.707.000 CZK
26.04.2017 17:02:58.554 944346003 přihodil na 1.685.000 CZK
26.04.2017 17:02:16.941 944346005 přihodil na 1.680.000 CZK
26.04.2017 17:01:53.354 944346003 přihodil na 1.670.000 CZK
26.04.2017 16:59:54.325 944346005 přihodil na 1.660.000 CZK
26.04.2017 16:57:31.043 944346003 přihodil na 1.645.000 CZK
26.04.2017 16:54:54.478 944346005 přihodil na 1.640.000 CZK
26.04.2017 16:52:26.392 944346003 přihodil na 1.600.000 CZK
26.04.2017 16:49:25.037 944346005 přihodil na 1.565.000 CZK
26.04.2017 16:42:19.590 944346003 přihodil na 1.550.000 CZK
26.04.2017 16:39:36.980 944346005 přihodil na 1.540.000 CZK
26.04.2017 16:38:26.394 944346003 přihodil na 1.535.000 CZK
26.04.2017 16:34:39.359 944346005 přihodil na 1.530.000 CZK
26.04.2017 16:29:29.553 944346003 přihodil na 1.500.000 CZK
26.04.2017 16:24:45.391 944346005 přihodil na 1.480.000 CZK
26.04.2017 16:23:17.221 944346002 přihodil na 1.445.000 CZK
26.04.2017 16:16:03.020 944346005 přihodil na 1.440.000 CZK
26.04.2017 16:13:09.083 944346006 přihodil na 1.410.000 CZK
26.04.2017 16:09:44.015 944346005 přihodil na 1.400.000 CZK
26.04.2017 16:06:26.918 944346006 přihodil na 1.370.000 CZK
26.04.2017 16:04:42.400 944346005 přihodil na 1.360.000 CZK
26.04.2017 16:01:57.135 944346001 přihodil na 1.335.000 CZK
26.04.2017 16:00:29.583 944346006 přihodil na 1.325.000 CZK
26.04.2017 15:58:08.944 944346001 přihodil na 1.320.000 CZK
26.04.2017 15:55:46.687 944346005 přihodil na 1.300.000 CZK
26.04.2017 15:55:28.122 944346006 přihodil na 1.290.000 CZK
26.04.2017 15:54:29.429 944346001 přihodil na 1.280.000 CZK
26.04.2017 15:54:18.154 944346005 přihodil na 1.270.000 CZK
26.04.2017 15:52:55.889 944346006 přihodil na 1.260.000 CZK
26.04.2017 15:52:20.058 944346002 přihodil na 1.235.000 CZK
26.04.2017 15:52:11.715 944346001 přihodil na 1.215.000 CZK
26.04.2017 15:49:38.171 944346006 přihodil na 1.210.000 CZK
26.04.2017 15:45:05.600 944346005 přihodil na 1.205.000 CZK
26.04.2017 15:30:26.649 944346006 přihodil na 1.200.000 CZK