Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 256018002, Nejvyšší podání 2.000.000 CZK

Byt 2+kk Praha Smíchov

Byt

 Mapa

ID
256018
Číslo jednací
256018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-30 15:00:00
 Ukončení dražby
2018-10-30 15:30:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
1.950.000 CZK
Minimální příhoz
50.000 CZK
Jistota
396.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 958/7, byt v budově Smíchov, č.p. 958, byt.dům, LV 2490, na parcele 3539, LV 2490 - podíl o velikosti 4445/124982 na společných částech domu budově Smíchov, č.p. 958, byt.dům, LV 2490, na parcele 3539, LV 2490 - podíl o velikosti 4445/124982 na pozemku parc.č. 3535- zastavěná plocha a nádvoří (památkově chráněné území) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 8337 pro katastrální území Smíchov

Byt o výměře 44, 45 m 2. Byt 2+kk. Jednotka je běžného provedení a je v průměrném stavu. Nachází se v Městské části Praha 5 - Smíchov, při veřejné komunikaci Grafická. V okolí je dostupná veškera občanská vybavenost obce. Dopravní spojení je bezproblémové. Jedná se o část mimo centrum města.

Historie podání
30.10.2018 15:21:07.853 256018002 přihodil na 2.000.000 CZK
30.10.2018 15:06:19.472 256018001 přihodil na 1.950.000 CZK