Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 322441005, Nejvyšší podání 665.000 CZK

Byt Teplice

Byt

 Mapa

ID
322441
Číslo jednací
07/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-03-08 15:30:00
 Ukončení dražby
2017-03-08 17:20:00
Odhadní cena
550.000 CZK
Nejnižší podání
275.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
80.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 1031/3, byt v budově Teplice, č.p. 1031, byt.dům, LV 8960, na parcele 3291, LV 6326 - podíl o velikosti 966/5212 na společných částech domu- budově Teplice, č.p. 1031, byt.dům, LV 8960, na parcele 3291, LV 6326 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 9285 pro katastrální území Teplice.

Bytový dům č.p. 1031 k.ú. Teplice, v němž se oceňovaný byt č. 1031/3 nachází, je řadový vnitřní, má jedno podzemní podlaží (suterén) a čtyři nadzemní podlaží (přízemí, 2 patra a podkroví). Podle evidence katastru nemovitostí je v bytovém domě vymezeno celkem 7 bytů. Oceňovaný byt č. 1031/3 je situován v bytovém domě č.p. 1031, který stojí na parcele čís. 3291 v k.ú. Teplice v Teplicích. Součástí oceňovaného majetku není podíl na zastavěném ani jiném pozemku. Dispoziční řešení bytu: Podlahová plocha bytu činí 96,6 m2 (dle podílu na společných částech bytového domu evidovaného v KN tj. 966/5212). Konstrukční řešení a vybavení (domu a bytu): Svislé nosné konstrukce domu jsou zděné z cihel, střecha je pravděpodobně pultová, směrem do ulice sklonitá s novými střešními okny. Krytina směrem do ulice je tašková. Okna bytového domu směrem do ulice jsou původní dřevěná špaletová. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vnější omítky jsou hladké s původními zdobnými prvky, zcela bez údržby. Střed stavby zdobí arkýř v úrovni 2.NP, na něm je balkón (v úrovni 3.NP), architektonicky jde o pěkný objekt. Vstupní/vjezdová vrata jsou dřevěná, jeví se původní. Usuzujeme na napojení na veřejné řády (voda, kanalizace, elektřina, plyn). Vybavení bytu nebylo zjištěno, prohlídka nebyla umožněna. Stáří a stavební stav: Nebyla poskytnuta přesná informace o stáří bytového domu, usuzujeme na výstavbu cca před 100 lety. Na domě nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady, není však zřejmá žádná údržba, celkový dojem je horší, objekt je zanedbaný.

Historie podání
08.03.2017 17:12:29.672 322441005 přihodil na 665.000 CZK
08.03.2017 17:12:10.403 322441010 přihodil na 660.000 CZK
08.03.2017 17:08:19.247 322441005 přihodil na 655.000 CZK
08.03.2017 17:08:06.979 322441010 přihodil na 650.000 CZK
08.03.2017 17:07:09.126 322441005 přihodil na 645.000 CZK
08.03.2017 17:06:51.258 322441010 přihodil na 640.000 CZK
08.03.2017 17:05:59.866 322441005 přihodil na 635.000 CZK
08.03.2017 17:05:43.617 322441010 přihodil na 630.000 CZK
08.03.2017 17:03:04.865 322441005 přihodil na 625.000 CZK
08.03.2017 17:02:33.290 322441010 přihodil na 620.000 CZK
08.03.2017 17:01:37.868 322441005 přihodil na 615.000 CZK
08.03.2017 17:01:25.569 322441010 přihodil na 610.000 CZK
08.03.2017 16:59:56.032 322441005 přihodil na 605.000 CZK
08.03.2017 16:59:27.073 322441010 přihodil na 600.000 CZK
08.03.2017 16:58:58.025 322441005 přihodil na 595.000 CZK
08.03.2017 16:58:44.742 322441010 přihodil na 590.000 CZK
08.03.2017 16:58:18.742 322441005 přihodil na 585.000 CZK
08.03.2017 16:58:06.953 322441010 přihodil na 580.000 CZK
08.03.2017 16:57:22.211 322441005 přihodil na 575.000 CZK
08.03.2017 16:56:45.442 322441010 přihodil na 570.000 CZK
08.03.2017 16:56:14.029 322441005 přihodil na 565.000 CZK
08.03.2017 16:56:03.626 322441010 přihodil na 560.000 CZK
08.03.2017 16:52:32.997 322441005 přihodil na 555.000 CZK
08.03.2017 16:51:59.934 322441010 přihodil na 550.000 CZK
08.03.2017 16:50:18.363 322441005 přihodil na 545.000 CZK
08.03.2017 16:50:03.162 322441010 přihodil na 540.000 CZK
08.03.2017 16:48:20.735 322441005 přihodil na 525.000 CZK
08.03.2017 16:48:02.708 322441010 přihodil na 520.000 CZK
08.03.2017 16:44:35.592 322441005 přihodil na 510.000 CZK
08.03.2017 16:38:08.267 322441010 přihodil na 505.000 CZK
08.03.2017 16:32:27.015 322441007 přihodil na 485.000 CZK
08.03.2017 16:29:39.661 322441010 přihodil na 480.000 CZK
08.03.2017 16:28:35.156 322441007 přihodil na 475.000 CZK
08.03.2017 16:27:30.398 322441010 přihodil na 470.000 CZK
08.03.2017 16:22:35.976 322441007 přihodil na 465.000 CZK
08.03.2017 16:21:34.071 322441006 přihodil na 460.000 CZK
08.03.2017 16:20:56.570 322441007 přihodil na 455.000 CZK
08.03.2017 16:20:14.572 322441006 přihodil na 450.000 CZK
08.03.2017 16:19:00.528 322441007 přihodil na 445.000 CZK
08.03.2017 16:17:24.788 322441006 přihodil na 440.000 CZK
08.03.2017 16:16:56.583 322441007 přihodil na 435.000 CZK
08.03.2017 16:16:02.320 322441006 přihodil na 430.000 CZK
08.03.2017 16:14:15.938 322441010 přihodil na 420.000 CZK
08.03.2017 16:12:28.680 322441006 přihodil na 405.000 CZK
08.03.2017 16:12:16.644 322441010 přihodil na 400.000 CZK
08.03.2017 16:11:50.787 322441006 přihodil na 385.000 CZK
08.03.2017 16:07:45.928 322441010 přihodil na 370.000 CZK
08.03.2017 16:05:40.844 322441006 přihodil na 355.000 CZK
08.03.2017 16:05:07.221 322441010 přihodil na 350.000 CZK
08.03.2017 16:04:10.279 322441006 přihodil na 340.000 CZK
08.03.2017 16:02:53.804 322441007 přihodil na 335.000 CZK
08.03.2017 16:02:12.294 322441010 přihodil na 330.000 CZK
08.03.2017 16:00:34.484 322441006 přihodil na 315.000 CZK
08.03.2017 16:00:24.689 322441007 přihodil na 310.000 CZK
08.03.2017 15:59:21.292 322441006 přihodil na 305.000 CZK
08.03.2017 15:58:57.908 322441007 přihodil na 300.000 CZK
08.03.2017 15:58:06.124 322441006 přihodil na 295.000 CZK
08.03.2017 15:57:32.283 322441007 přihodil na 290.000 CZK
08.03.2017 15:36:43.821 322441006 přihodil na 285.000 CZK
08.03.2017 15:36:27.804 322441007 přihodil na 280.000 CZK
08.03.2017 15:34:46.205 322441010 přihodil na 275.000 CZK