Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 247493001, Nejvyšší podání 943.000 CZK

Budova Morávka

Komerční nemovitost

 Mapa

ID
247493
Číslo jednací
15/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-12-21 14:45:00
 Ukončení dražby
2017-12-21 15:15:00
Odhadní cena
2.300.000 CZK
Nejnižší podání
943.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
150.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. St. 2211- zastavěná plocha a nádvoří - stavba č.p.559, jiná stavba, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 2211 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území Morávka.

Jedná se o budovu o dvou nadzemních podlažích, bez podzemního podlaží, s podkrovím. 1. NP je z pohledu od příjezdové komunikace rozděleno ocelovým schodištěm, které je kryté stropem oddělujícím 1. a 2. NP. Stavba je zasazena do svahu tak, že první nadzemní podlaží je přístupné od příjezdové komunikace z malé terasy, na kterou se dojde po kovovém schodišti (tato zpevněná plocha stejně jako pozemek, přes který vede kovové schodiště, jsou v majetku jiného vlastníka, bez zřízení věcného břemene). Druhé nadzemní podlaží je přístupné přímo z terénu z druhé strany objektu (od svahu). Před vchodem do druhého nadzemního patra je zpevněná plocha, která je také v majetku jiného vlastníka, stejně jako zastřešená terasa, která patří k restauraci a je v úrovni druhého nadzemního patra. Dle popisu ve znaleckém posudku č. 113-553/2016 se v 1. NP nachází na levé straně garáž pro rolbu a technické zázemí domu s technologickou částí pro provoz sousedící sjezdovky. Nad ní je v druhém nadzemním podlaží restaurace s barem s otevřeným stropem až do střešního prostoru. Na pravé straně prvního nadzemního podlaží je lyžárna s půjčovnou, tedy komerční prostory, s hygienickým zázemím pro hosty a zákazníky. Nad ním je v druhém nadzemním podlaží prostor prodejny lístků s hygienickým zázemím pro zaměstnance a malou kuchyňkou. Z ní vedou dřevěné žebříkové schody do podkroví, které se rozléhá až k prostoru restaurace, kde je otevřená galerie. V podkroví jsou ubytovací prostory pro zaměstnance, dvě ložnice a společná hala. Budova je dle získaných informací dle stavební dokumentace smíšené konstrukce. Nosné zdivo prvního nadzemního podlaží je železobetonové včetně stropu, druhé nadzemní podlaží je dřevostavba srubového typu s dřevěným stropem. Podle stavební dokumentace jsou základy tvořeny betonovými patkami. Budova byla zkolaudována v roce 2001. Sedlová střecha nese šindelovou krytinu. Okna jsou dřevěná zdvojená nebo kastlová, bez mříží a žaluzií. Jsou orientována na severovýchod a jihozápad. Klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Podle informací z posudku č. 113-553/2016 jsou podlahy v prvním nadzemním podlaží dle účelnosti místnosti betonové nebo s keramickou dlažbou. V druhém nadzemním podlaží je dlažba. V podkroví je dřevěná desková podlaha. Na stěnách jsou omítky, hygienická zázemí jsou s keramickým obkladem. Podkroví je obloženo palubkovým obkladem. Dveře jsou dřevěné v dřevěných zárubních. WC je vybaveno klasickou splachovací toaletou. K dispozici je sprchový kout. Osvětlení je zajištěno běžnými lustry. Podle informací z předložené kupní smlouvy je přípojka elektrické energie a přípojka vody v majetku jiného vlastníka. Odpad je sveden do ČOV sousedního rekreačního objektu. Využívání není smluvně zajištěno ani nejsou zřízena věcná břemena. Objekt je připojen k elektrické síti 220 V a 380 V. Plynovod není zaveden. Objekt nemá kamerový systém ani alarm. Dle získaných informací pracovníků obecního úřadu na budově nejsou vady na stěnách, střešní krytině, rozvodech ani oknech. Na základě obhlídky a získaných informací pracovníků obecního úřadu se jedná o objekt ve velmi dobrém stavu. Celý pozemek je zastavěn, pozemek je svažitý. Přístup k objektu je po zpevněné cestě v majetku Lesů ČR s.p. a to bez omezení. Okolní pozemky jsou v majetku jiného vlastníka, se kterým nemá vlastník objektu dobré vztahy. Z hlediska polohy se dům nachází na okraji obce. V okolí objektu je zástavba rodinnými domy se zahradami a rekreačními objekty. Lokalita má pouze částečnou dostupnost menších obchodů s omezenou otevírací dobou. V obci je základní škola a mateřská škola. Z hlediska dostupnosti kultury je v místě pouze částečná vybavenost. Vybavenost pro sportovní vyžití je v lokalitě pouze částečná. Nejdůležitější úřady se nachází v místě, ostatní jsou v dojezdové vzdálenosti. Je zde zdravotní středisko, pošta, knihovna, hotel a další služby. Z hlediska životního prostředí se jedná o lokalitu bez zdraví ohrožujících vlivů. Zeleň v podobě lesů a luk je v bezprostřední blízkosti objektu. Jedná se o lokalitu se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V místě se nenachází zastávka MHD, pouze zastávka autobusových dálkových spojů. Parkovací možnosti jsou přímo u objektu. Vztahy se sousedy jsou problémové. V místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné. Oceňovaný objekt není zatížen žádnými věcnými břemeny. Objekt není a nebyl pronajímán jako celek ani částečně. Na výslovné přání zadavatele posudku a vzhledem k tomu, že nebyla provedena prohlídka nemovitosti, není předmětem ocenění vytápění objektu (lokální na tuhá paliva a elektrické přímotopy) a také ohřev vody (elektrický bojler), ke kterým se nahlíží, jako by v objektu chyběly. Užitná plocha objektu je převzata z posudku č. 113-553/2016.

Historie podání
21.12.2017 14:54:01.312 247493001 přihodil na 943.000 CZK