Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 703269002, Nejvyšší podání 84.000 CZK

Garáž Úštěk

Jiná práva

 Mapa

ID
703269
Číslo jednací
67/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-07-26 14:45:00
 Ukončení dražby
2017-07-26 15:35:00
Odhadní cena
60.000 CZK
Nejnižší podání
30.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
9.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 741/35- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, garáž, bez LV vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 561 pro katastrální území Úštěk.

Nemovité věci se nacházejí v ulici Vilová čtvrť, v klidné lokalitě situované při severním okraji obce. Garáž se nachází v řadové zástavbě garáží, zástavbu v širším okolí tvoří převážně rodinné domy a sportoviště. Jedná se o nepodsklepenou stavbu s jedním nadzemním podlažím. Vnitřní dispozici tvoří jedna místnost určená k odstavení vozidla. Jedná se o řadovou garáž, svislé nosné konstrukce jsou zděné, střešní konstrukce je pultová, krytinu tvoří svařované asfaltové pasy, klempířské konstrukce z plechu, podlahu předpokládám betonovou bez krytiny, vrata dřevěná svlaková, omítky hladké štukované. Lze předpokládat, že je garáž napojena na přípojku elektrického proudu. Stavebně-technický stav je spíše podprůměrný, údržba mírně zanedbaná.

Historie podání
26.07.2017 15:28:25.729 703269002 přihodil na 84.000 CZK
26.07.2017 15:24:03.199 703269004 přihodil na 82.000 CZK
26.07.2017 15:23:04.168 703269001 přihodil na 80.000 CZK
26.07.2017 15:21:35.139 703269002 přihodil na 78.000 CZK
26.07.2017 15:20:25.507 703269001 přihodil na 76.000 CZK
26.07.2017 15:19:03.497 703269004 přihodil na 74.000 CZK
26.07.2017 15:17:55.237 703269001 přihodil na 72.000 CZK
26.07.2017 15:17:28.261 703269002 přihodil na 70.000 CZK
26.07.2017 15:15:45.895 703269001 přihodil na 68.000 CZK
26.07.2017 15:14:44.303 703269004 přihodil na 66.000 CZK
26.07.2017 15:13:27.463 703269002 přihodil na 64.000 CZK
26.07.2017 15:11:55.258 703269007 přihodil na 62.000 CZK
26.07.2017 15:11:40.299 703269007 přihodil na 58.000 CZK
26.07.2017 15:11:11.184 703269013 přihodil na 54.000 CZK
26.07.2017 15:10:49.227 703269002 přihodil na 52.000 CZK
26.07.2017 15:09:42.971 703269004 přihodil na 50.000 CZK
26.07.2017 15:09:23.670 703269013 přihodil na 48.000 CZK
26.07.2017 15:07:44.855 703269004 přihodil na 46.000 CZK
26.07.2017 15:03:56.047 703269002 přihodil na 44.000 CZK
26.07.2017 14:52:01.561 703269014 přihodil na 42.000 CZK
26.07.2017 14:49:40.072 703269004 přihodil na 40.000 CZK
26.07.2017 14:48:28.732 703269013 přihodil na 38.000 CZK
26.07.2017 14:46:56.341 703269014 přihodil na 36.000 CZK
26.07.2017 14:46:27.640 703269013 přihodil na 34.000 CZK
26.07.2017 14:45:52.701 703269002 přihodil na 32.000 CZK
26.07.2017 14:45:35.377 703269008 přihodil na 30.000 CZK