Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 152018002, Nejvyšší podání 1.165.000 CZK

Stavební pozemek Přepeře

Pozemek

 Mapa

ID
152018
Číslo jednací
152018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-11-14 14:00:00
 Ukončení dražby
2018-11-14 14:30:00
Odhadní cena
1.663.000 CZK
Nejnižší podání
1.165.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
220.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 131/5- orná půda o výměře 1712 m2 pozemek byl vymezen na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 52/2017, ze dne 27. dubna 2017. (před vymezením na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 52/2017: pozemek parc. č. 131- orná půda, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Přepeře u Turnova)

Pozemek je stavební, rozloha pozemku činí 1.712 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako - plochy smíšené obytné. Na pozemku je několik trvalých porostů a je bez oplocení. Pozemek je mírně svažitý. K pozemku lze přijet bez problému po silnici III.třídy 2797. V komunikaci při hranici pozemku leží kanalizace. Voda a plyn cca 50m.

Historie podání
14.11.2018 14:24:42.607 152018002 přihodil na 1.165.000 CZK