Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 872718005, Nejvyšší podání 56.000 CZK

Garáž Teplice- Řetenice

Jiná práva

 Mapa

ID
872718
Číslo jednací
46/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-06-21 15:00:00
 Ukončení dražby
2017-06-21 15:45:00
Odhadní cena
60.000 CZK
Nejnižší podání
30.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
9.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 1469- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Řetenice, č.e. 557, garáž, stavba stojí na pozemku p.č.1469 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 3526 pro katastrální území Teplice-Řetenice.

Garáž č.e. 557 je řadová vnitřní stavba, tvořící součást pozemku čís. parcely 1469, k.ú. Teplice-Řetenice. Dispoziční řešení: Garáž je přízemní stavba, vnitřní dispozice je tvořena jedním garážovým stáním pro osobní automobil. Konstrukční řešení a vybavení: Svislé nosné konstrukce jsou zděné se založením na základových pasech, střecha je pultová s krytinou ze svařovaných izolačních asfaltových pásů, vnitřní omítky jsou hladké, vnější povrchy jsou opatřeny hrubou omítkou, vrata jsou dřevěná svlaková s větracím otvorem opatřeným kovovou mřížkou. Příslušenstvím garáže je zpevněná plocha před vjezdem. Stáří a stavební stav: Podle informace Stavebního úřadu Města Teplice pochází garáž cca z roku 1970, její stáří ke dni ocenění je tedy cca 47 let. Stavební stav oceňované garáže odpovídá jejímu stáří a běžné údržbě. Na garáži nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Pozemek čís. parcely 1469, k.ú. Teplice-Řetenice, o výměře 19 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba garáže č.e. 557. Jde o stavební pozemek převážně zastavěný garáží č.e. 557, na nezastavěné části pozemku je zpevněná plocha před vjezdem tvořící příslušenství pozemku.

Historie podání
21.06.2017 15:39:28.890 872718005 přihodil na 56.000 CZK
21.06.2017 15:38:31.529 872718006 přihodil na 54.000 CZK
21.06.2017 15:38:01.030 872718005 přihodil na 52.000 CZK
21.06.2017 15:36:00.834 872718006 přihodil na 50.000 CZK
21.06.2017 15:34:34.138 872718005 přihodil na 48.000 CZK
21.06.2017 15:34:23.013 872718002 přihodil na 46.000 CZK
21.06.2017 15:28:43.015 872718005 přihodil na 44.000 CZK
21.06.2017 15:28:35.887 872718002 přihodil na 42.000 CZK
21.06.2017 15:28:12.795 872718005 přihodil na 40.000 CZK
21.06.2017 15:28:07.480 872718003 přihodil na 38.000 CZK
21.06.2017 15:17:13.684 872718005 přihodil na 36.000 CZK
21.06.2017 15:02:07.334 872718002 přihodil na 34.000 CZK
21.06.2017 15:00:20.039 872718002 přihodil na 32.000 CZK