Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 102018001, Nejvyšší podání 92.000 CZK

Zahrádkářská chata Meziboří u Litvínova

Rekreační objekt

 Mapa

ID
102018
Číslo jednací
102018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-06-13 15:30:00
 Ukončení dražby
2018-06-13 16:10:00
Odhadní cena
200.000 CZK
Nejnižší podání
80.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
20.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. St. 685- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná stavba - stavba bez čp/če, jiná stavba, na parcele St. 685 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na listu vlastnictví č. 915 pro katastrální území Meziboří u Litvínova

Zahrádkářská chata je samostatně stojící stavba, podsklepená (možná jen zčásti) s jedním nadzemním podlažím. Stavba má svislé nosné konstrukce pravděpodobně zděné, střecha je sedlová, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, fasádní omítky jsou hladké, okna jsou dřevěná. Konstrukční řešení a vybavení vnitřních prostor chaty nebylo z důvodu neumožnění provedení prohlídky zjištěno. Pozemek 19 m2. Jedná se o pozemek zastavěný stavbou zahrádkářské chaty

Historie podání
13.06.2018 16:01:28.766 102018001 přihodil na 92.000 CZK
13.06.2018 16:01:15.803 102018002 přihodil na 90.000 CZK
13.06.2018 16:00:54.252 102018001 přihodil na 88.000 CZK
13.06.2018 16:00:35.657 102018002 přihodil na 86.000 CZK
13.06.2018 15:59:57.161 102018001 přihodil na 84.000 CZK
13.06.2018 15:59:26.360 102018002 přihodil na 82.000 CZK
13.06.2018 15:32:20.551 102018001 přihodil na 80.000 CZK