Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Rodinný dům Horažďovice

Rodinný dům

 Mapa

ID
244233
Číslo jednací
143/16
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-02-22 15:45:00
 Ukončení dražby
2017-02-22 16:15:00
Odhadní cena
990.680 CZK
Nejnižší podání
1.400.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
80.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. St. 633- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Horažďovice, č.p. 544, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č.St. 633 - pozemek parc.č. 1144/20- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, na listu vlastnictví č. 218 pro katastrální území Horažďovice.

Polovina dvojdomku s bytovou jednotkou 3 + 1, částečným podsklepením a půdou. Zastřešení sedlovou střechou, nad vstupní částí je plochá střecha ve formě terasy. Příchod a příjezd po zpevněné místní komunikaci napojené na ulici Okružní. Komunikace je jednosměrná a poměrně úzká, takže neumožňuje parkování vozidel. Nemovitost je napojena na rozvod el. energie, veřejnou kanalizaci a vodovod. Terén je rovinný. Pozemek má tvar mírného lichoběžníku a sestává ze dvou parcel, které tvoří jeden funkční celek (1 000m2). Vstup na pozemek je z východní strany, domek je situován na protější straně při západní hranici s pozemku, kde navazuje štítovou stěnou na druhou polovinu dvojdomku. Na pozemku se vlevo od vstupu nachází vedlejší stavba skladu. Vpravo od vjezdu je mobilní buňka obitá palubkami, užívaná zřejmě jako sklad zahradního nářadí. Pozemek je oplocený, v JZ rohu je zděný zahradní krb a udírna. Na zahradě jsou ovocné a okrasné dřeviny, v zanedbaném stavu a poměrně malém rozsahu. V době prohlídky dům není užíván, zřejmě po delší dobu. Jedná se o typ jednoduchého domku cca z roku 1960 se sedlovou střechou, který byl při výstavbě upraven rozšířením o obytnou místnost na východní straně půdorysu, na které byla provedena plochá střecha (terasa). Půdorys domu je obdélníkový, s podélnou osou ve směru východ - západ. Orientace fasád přibližně k hlavním světovým stranám, obytné místnosti mají okna orientovaná na jih. Obytná část obsahuje v 1. NP předsíň, chodbu, pokoj přístupný z předsíně, průchozí pokoj přístupný z chodby za kterým je další pokoj, kuchyni se samostatnou spíží, koupelnu s WC přístupnou z kuchyně. Z chodby vedou dveře na schodiště do sklepa a na půdu. Na domě nebyla provedena rekonstrukce ani významné úpravy či opravy. Objekt je v původním stavu, držba zanedbaná, celkový stav podprůměrný. Sklad- Objekt o velikosti větší garáže, vlevo od vjezdu na pozemek. Obdélníkový půdorys, jedna stěna je v linii uličního oplocení. Jedno nadzemní podlaží, členění na větší prostor za vraty a menší prostor v zadní části přístupný dveřmi zvenku. Stěny zděné z cihel, pultová střecha, krytina eternitové vlnovky. Klempířské prvky z pozinku. Venkovní omítky vápenné jednovrstvé, místy opadané. Vrata a dveře dřevěné. Okno jednoduché dřevěné, do ulice okna sklobetonová. Bez rozvodu elektroinstalace. Stáří stejné jako RD, údržba zanedbaná.

Historie podání