Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Dům Mariánské Lázně- Úšovice

Komerční nemovitost

 Mapa

ID
332018
Číslo jednací
332018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-11-22 14:30:00
 Ukončení dražby
2018-11-22 14:30:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
7.500.000 CZK
Minimální příhoz
300.000 CZK
Jistota
732.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 467- zastavěná plocha a nádvoří (252 m2), součástí je stavba: Úšovice č.p. 265, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 467 - pozemek par.č. st. 468- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 60 m2), součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 468 - pozemek parc.č. 770/10- zahrada (výměra 599 m2) včetně součástí a příslušenství (Způsob ochrany nemovitosti- chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci) (Omezení vlastnického práva- Věcné břemeno (podle listiny)- přístup za účelem zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy- ČEZ Distribuce) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, na listu vlastnictví č. 1304 pro katastrální území Úšovice

Budova bývalého penzionu. Vznikla v roce 1929, v 70. a 80. letech 20. století byla postupně modernizována- společná sociální zařízení, rozvody medií, opatření k zamezení vlhkosti, napojení na městský parovod vedený z výtopny, výměna oken. Budova je osazena do svažitého pozemku a je tak ze zadní strany zapuštěna v suterénní části pod terén. V místě jsou napojení na IS vedené z ulice. Budova je zděná stavba, podsklepená, 2 NP, ve 3. NP je podkroví vestavěno do vysokého sedlového krovu. Rozvody elektro 220/380V, rozvody ZTI a EI, ÚT pomocí litinových radiátorů. Zdrojem vytápění je dálkový parovod přes VS umístěnou v bývalé kotelně v suterénu. Vybavení, zařizovací předměty a konstrukce jsou zastaralé a mnohde technicky dožilé. Budova v klidné lokalitě nad centrem lázeňského parku na východním zalesněném svahu. Zastavěná plocha podlaží: 710 m2. Garáž je osazena do svažitého terénu, její střecha slouží jako terasa v zahradě. Původní stavba zrekonstruovaná v roce 1995. Zastavěná plocha 71 m2.

Historie podání