Rodinný dům Perštejn- podíl 1/2

Rodinný dům

 Mapa

ID
22018
Číslo jednací
22018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-03-21 14:15:00
 Ukončení dražby
2018-03-21 14:45:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
300.000 CZK
Nejnižší podání
150.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
40.000 CZK

Předmět dražby
- Podíl o velikosti ½ na nemovitostech: Pozemek parc.č. St. 47- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba- budova Lužný, č. p. 16, objekt k bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 47 Pozemek parc.č. 792/2- orná půda Pozemek parc.č. 793/1- trvalý travní porost Pozemek parc.č. 794/1- zahrada Pozemek parc.č. 794/3- zahrada Pozemek parc.č. 859/3- ostatní plocha Pozemek parc.č. 864/4- ostatní plocha Včetně příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 154 pro katastrální území Černýš

Jedná se o koncový podsklepený dvoupodlažní objekt k bydlení se sedlovou střechou. V domě je jeden byt 4+1 vč. příslušenství. Půdní prostor je bez využití. Základy tvoří základové pasy bez funkční izolace proti zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce jsou zděné cihlové. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem. Střešní konstrukce je dřevěná sedlová. Střešní krytina je z osinkocementových šablon. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Bleskosvod není instalován. Fasáda je břízolitová. Okna jsou dřevěná zdvojená. Dveře jsou dřevěné plné nebo prosklené. Vnitřní omítky jsou vápenné štukované. Vnitřní obklady jsou v kuchyni a koupelně. Podlahy jsou betonové s keramickou dlažbou a dřevěné prkenné. Schodiště je betonové. Vybavení kuchyně: odstraněno. Vybavení koupelny: vana, umyvadlo, splachovací WC. Vytápění domu je ÚT kotel na tuhá paliva. Ohřev vody je kotlem na tuhá paliva. Odpad je sveden do veřejné kanalizace. Elektroinstalace je světelná i motorová. Plyn není zaveden. Stáří stavby je nebylo doloženo, je odhadováno z roku 1930, tedy 87 let. Technický stav je výrazně podprůměrný bez řádné údržby. Na domě je patrná prasklina bez statického posouzení. Užitná plocha cca 200m2. Celková výměra pozemků 1 957 m2.