Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný účastník, dražba je ukončena s výsledkem nevydraženo.

Byt Bílina- podíl 1/2

Byt

 Mapa

ID
659309
Číslo jednací
144/16
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-03-15 16:00:00
 Ukončení dražby
2017-03-15 16:30:00
Odhadní cena
70.000 CZK
Nejnižší podání
49.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
14.000 CZK

Předmět dražby
podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: - bytová jednotka č. 255/86, byt v budově Pražské Předměstí, č.p. 255, bydlení, LV 3490, na parcele 336/10, LV 3490 - podíl o velikosti 113/14936 na společných částech domu- budově Pražské Předměstí, č.p. 255, bydlení, LV 3490, na parcele 336/10, LV 3490 - podíl o velikosti 113/14936 na pozemku parc.č. 336/10- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 6117 pro katastrální území Bílina.

Oceňovaný byt se nachází ve 12. NP obytného panelového domu. Byt sestává z předsíně, WC, koupelny, kuchyně, pokoje a sklepa. Spoluvlastnický podíl na společných konstrukcích a pozemku je vyjádřen zlomkem 113/14936. Vytápění a ohřev vody dálkové. Sanitární vybavení sestává z WC, vany a umyvadla. V kuchyni je plynový sporák. Objekt je podsklepený a má 13 NP. Nosnou konstrukci tvoří železobetonové panely zateplené, střecha plochá. Dům je napojen na veřejnou síť elektřiny, vody, kanalizace a plynu. Stáří stavby je cca 40 let. Započitatelná podlahová plocha 33,44 m2.

Historie podání