Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 112901001, Nejvyšší podání 50.000 CZK

Pozemky Kuřimské Jestřabí- podíl 1/6

Pozemek

 Mapa

ID
112901
Číslo jednací
142/16
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-03-01 15:15:00
 Ukončení dražby
2017-03-01 15:45:00
Odhadní cena
100.000 CZK
Nejnižší podání
50.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
15.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti ideální 1/6 na pozemku parc.č. st. 142- zastavěná plocha a nádvoří, (stavba není součástí dražby) - podíl o velikosti ideální 1/6 na pozemku parc.č. 1461- ostatní plocha včetně ideální 1/6 veškerého příslušenství a součástí vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno- venkov, na listu vlastnictví č. 82 pro katastrální území Kuřimské Jestřabí - podíl o velikosti ideální 1/6 na pozemku parc.č. 1357- orná půda včetně ideální 1/6 veškerého příslušenství a součástí, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno- venkov, na listu vlastnictví č. 198 pro katastrální území Kuřimské Jestřabí

Pozemky parc. č. st. 142 a 1461 zapsané na LV 82 se nachází v areálu, který sloužil k zemědělské výrobě a chovu dobytka, a který se nachází na severní straně silnice mezi obcemi Kuřimské Jestřabí a Kuřimská Nová Ves. V současné době většina plochy pozemku parc. č. 1461 slouží jako manipulační či skladovací plocha. Pozemek je oplocený a nachází se na něm neudržovaný travní porost a místy náletové dřeviny. Pozemek parc. č. st. 142 je zastavěn stavbou budovy pro chov dobytka. Část tohoto pozemku slouží jako manipulační plocha před budovou. Vlastní budova není předmětem ocenění, má jiného vlastníka. Celková výměra 5 291m2. Pozemek parc. č. 1357 se nachází přibližně 1,2km východně od obce Kuřimské Jestřabí. Je využíván k zemědělským účelům jako orná půda. Nachází se v mírně svažitém terénu a je přístupný po nezpevněných cestách. Celková výměra 4 886 m2.

Historie podání
01.03.2017 15:15:41.242 112901001 přihodil na 50.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem