Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 268018002, Nejvyšší podání 3.900.000 CZK

Byt 3+kk Praha Vršovice

Byt

 Mapa

ID
268018
Číslo jednací
268018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-10-23 14:00:00
 Ukončení dražby
2018-10-23 14:30:00
Odhadní cena
1 CZK
Nejnižší podání
3.900.000 CZK
Minimální příhoz
50.000 CZK
Jistota
545.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 68/4, byt v budově Vršovice, č.p. 68, byt.dům, LV 770 , na parcele 161/1, LV 770 - podíl o velikosti 7665/102298 na společných částech domu- budově Vršovice, č.p. 68, byt.dům, LV 770 , na parcele 161/1, LV 770 - podíl o velikosti 7665/102298 na pozemku parc.č. - 161/1- zastavěná plocha a nádvoří (památkově chráněné území) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 6738, 770 pro katastrální území Vršovice

Byt o výměře 76, 65 m2. Byt 3+kk. Jednotka je v dobrém stavu, kvalitního provedení. Nachází se v Městské části Praha 10 - Vršovice, při veřejné komunikaci Košická. V okolí je dostupná veškera občanská vybavenost obce. Dopravní spojení je bezproblémové. Jedná se o část mimo centrum města.

Historie podání
23.10.2018 14:15:00.419 268018002 přihodil na 3.900.000 CZK