Zemědělský pozemek Velký Borek- podíl 1/2

Pozemek

 Mapa

ID
214018
Číslo jednací
214018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-12-20 14:30:00
 Ukončení dražby
2018-12-20 15:00:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
73.000 CZK
Nejnižší podání
37.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
10.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 218/39- orná půda (výměra 5654 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 45 pro katastrální území Skuhrov u Mělníka

Pozemek je obhospodařován a užíván jako zemědělský pozemek.