Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 315180002, Nejvyšší podání 525.000 CZK

Podíly na pozemcích Úštěk

Pozemek

 Mapa

ID
315180
Číslo jednací
66/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-07-26 14:30:00
 Ukončení dražby
2017-07-26 15:00:00
Odhadní cena
610.000 CZK
Nejnižší podání
305.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
90.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/6 na nemovitostech: pozemek parc.č. 1404- ostatní plocha, pozemek parc.č. 1456- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1457- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1462/1- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1462/2- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1462/3- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1470- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1476- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1512- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1513- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1515- ostatní plocha, pozemek parc.č. 1517- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1519/1 lesní pozemek, pozemek parc.č. 1539- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1540- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1541- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1542- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1601- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1602- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1603- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1604- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1606- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1630- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1631- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1632- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1633- lesní pozemek, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 1087 pro katastrální území Úštěk - podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. 1403- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1405- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1406- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1408- ostatní plocha, pozemek parc.č. 1409- ostatní plocha, pozemek parc.č. 1411/2- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1447- trvalý travní porost, pozemek parc.č. 1448- trvalý travní porost, pozemek parc.č. 1449- ostatní plocha, pozemek parc.č. 1450- trvalý travní porost, pozemek parc.č. 1451- trvalý travní porost, pozemek parc.č. 1453- trvalý travní porost, pozemek parc.č. 1454- zahrada, pozemek parc.č. 1455- trvalý travní porost, pozemek parc.č. 1458- zahrada, pozemek parc.č. 1467- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1468- trvalý travní porost, pozemek parc.č. 1473/1- trvalý travní porost, pozemek parc.č. 1473/2- trvalý travní porost, pozemek parc.č. 1473/3- trvalý travní porost, pozemek parc.č. 1555/2- trvalý travní porost, pozemek parc.č. 1556- trvalý travní porost, pozemek parc.č. 1563/36- orná půda, pozemek parc.č. 1563/37- orná půda, pozemek parc.č. 1563/38- orná půda, pozemek parc.č. 1563/39- orná půda, pozemek parc.č. 1563/40- orná půda, pozemek parc.č. 1563/41- orná půda, pozemek parc.č. 1563/42- orná půda, pozemek parc.č. 1563/44- orná půda, pozemek parc.č. 1563/46- orná půda, pozemek parc.č. 1563/47- orná půda, pozemek parc.č. 1563/48- orná půda, pozemek parc.č. 1563/49- orná půda, pozemek parc.č. 1563/50- orná půda, pozemek parc.č. 1563/53- orná půda, pozemek parc.č. 1563/59- orná půda, pozemek parc.č. 1568- trvalý travní porost, pozemek parc.č. 1569- trvalý travní porost, pozemek parc.č. 1573- lesní pozemek, pozemek parc.č. 1574- trvalý travní porost, pozemek parc.č. 1575- trvalý travní porost, pozemek parc.č. 1576- trvalý travní porost, pozemek parc.č. 1577- trvalý travní porost, pozemek parc.č. 1578- trvalý travní porost, pozemek parc.č. 1579- trvalý travní porost, pozemek parc.č. 2611- orná půda, pozemek parc.č. 2612- orná půda, pozemek parc.č. 2613/1- orná půda, pozemek parc.č. 2613/2- orná půda, pozemek parc.č. 2615- orná půda, pozemek parc.č. 2723/1- trvalý travní porost, pozemek parc.č. 2723/2- trvalý travní porost, pozemek parc.č. 2723/3- trvalý travní porost, pozemek parc.č. 2723/4- trvalý travní porost, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 424 pro katastrální území Úštěk.

Jde převážně o lesní a zemědělské pozemky, které se nachází mimo zastavěné území obce, nacházejí se zhruba 1-2 km jižně od města Úštěk, jsou situovány v blízkosti ulice Údolní. Jedná se o pozemky z větší části zarostlé náletovými porosty a stromy. Pozemek čís. parcely 1404 je užíván jako přístupová cesta z ulice Údolní. Celková výměra cca 113 000m2.

Historie podání
26.07.2017 14:54:44.085 315180002 přihodil na 525.000 CZK
26.07.2017 14:52:39.006 315180003 přihodil na 520.000 CZK
26.07.2017 14:52:14.536 315180002 přihodil na 505.000 CZK
26.07.2017 14:51:58.820 315180003 přihodil na 500.000 CZK
26.07.2017 14:51:37.494 315180002 přihodil na 485.000 CZK
26.07.2017 14:51:17.798 315180003 přihodil na 480.000 CZK
26.07.2017 14:50:57.105 315180002 přihodil na 460.000 CZK
26.07.2017 14:50:34.465 315180003 přihodil na 455.000 CZK
26.07.2017 14:49:38.888 315180002 přihodil na 450.000 CZK
26.07.2017 14:48:55.261 315180003 přihodil na 445.000 CZK
26.07.2017 14:47:24.529 315180002 přihodil na 440.000 CZK
26.07.2017 14:47:07.152 315180003 přihodil na 435.000 CZK
26.07.2017 14:46:36.803 315180002 přihodil na 415.000 CZK
26.07.2017 14:46:12.203 315180003 přihodil na 410.000 CZK
26.07.2017 14:45:50.910 315180002 přihodil na 385.000 CZK
26.07.2017 14:45:21.865 315180003 přihodil na 380.000 CZK
26.07.2017 14:44:54.940 315180002 přihodil na 355.000 CZK
26.07.2017 14:44:30.096 315180003 přihodil na 350.000 CZK
26.07.2017 14:44:09.134 315180002 přihodil na 330.000 CZK
26.07.2017 14:43:41.665 315180003 přihodil na 325.000 CZK
26.07.2017 14:42:16.762 315180002 přihodil na 320.000 CZK
26.07.2017 14:41:29.382 315180003 přihodil na 315.000 CZK
26.07.2017 14:38:32.949 315180002 přihodil na 310.000 CZK
26.07.2017 14:35:59.970 315180003 přihodil na 305.000 CZK