Byt 3+1 Ústí nad Labem Střekov

Byt

 Mapa

ID
54018
Číslo jednací
54018
Stav
Vyhlášená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-05-30 15:00:00
 Ukončení dražby
2018-05-30 15:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
720.000 CZK
Nejnižší podání
360.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
60.000 CZK

Předmět dražby
- bytová jednotka č. 1238/15, byt v budově- Střekov, č.p. 1238, byt.dům, LV 4385, na pozemku parc.č. 1930/1, LV 4385 - podíl o velikosti 746/11974 na společných částech domu- budově- Střekov, č.p. 1238, byt.dům, LV 4385, na pozemku parc.č. 1930/1, LV 4385 - podíl o velikosti 746/11974 na pozemku parc.č. 1929/1- ostatní plocha a na pozemku parc.č. 1930/1- zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 4383 pro katastrální území Střekov

Byt je situován v bytovém domě č.p. 1238 ve 4. nadzemním podlaží. Podlahová plocha bytu činí 75,32 m2. Byt o velikosti 1+3 sestává z chodby (7,56 m2), kuchyně (12,50 m2), pokoje (16,25 m2), pokoje (14,47 m2), pokoje (12,31 m2), koupelny (2,56 m2), WC (1,80 m2) a komory (2,87 m2). K bytu náleží loggie (3,50 m2), komora na společné chodbě (1,50 m2) a sklepní kóje (1,50 m2). Vybavení bytu tvoří vnitřní dveře, kuchyňská linka, plynový sporák, vana, umývadlo a záchod, topná tělesa, vodoměry, dále vnitřní instalace elektrického proudu, vody, kanalizace, tepla a teplé užitkové vody apod. Podlahy bytu jsou opatřeny povlaky z PVC. Konstrukční řešení a vybavení (domu a bytu):Dům bez výtahu. Svislé nosné konstrukce bytového domu jsou montované ze železobetonových obvodových a stěnových panelů, vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové stropní panely, založení stavby je na základových pasech z betonu, střecha je plochá s mírným spádem ke střešním vpustím, krytina je z asfaltových svařovaných pásů, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, střecha je opatřena bleskosvody, schodiště jsou železobetonová prefabrikovaná s teracovou úpravou, okna jsou plastová s izolačními dvojskly, dveře jsou plné i prosklené do kovových zárubní (jedny vnitřní dveře chybí), vnitřní omítky jsou štukové, vnější povrchy panelů jsou opatřeny tepelnou izolací se strukturovanou probarvenou omítkou. Bytový dům má vnitřní rozvod el. proudu, plynu, vody včetně teplé, kanalizace, vytápění je ústřední z dálkového zdroje včetně přípravy teplé vody. Bytový dům pochází z roku 1975, jeho stáří ke dni ocenění jsou tedy 43 roky. Některé konstrukce domu byly již obnoveny, např. původní okna byla vyměněna za plastová s izolačními dvojskly, byla obnovena střešní krytina, byly vyměněny vchodové dveře, vnější povrchy byly opatřeny tepelnou izolací apod. Na domě nejsou patrné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Stavební stav domu odpovídá stáří, provedeným stavebním úpravám a běžné údržbě. Stavební stav bytu odpovídá stáří a běžné údržbě.