Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 174018001, Nejvyšší podání 125.000 CZK

Pozemky Ledčice

Pozemek

 Mapa

ID
174018
Číslo jednací
174018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2019-02-27 14:45:00
 Ukončení dražby
2019-02-27 15:15:00
Odhadní cena
250.000 CZK
Nejnižší podání
125.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
30.000 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. 3566- trvalý travní porost (výměra 10356 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 99 pro katastrální území Ledčice -podíl o velikosti 1/13 na pozemku 3684. - orná půda (celková výměra 679 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 431 pro katastrální území Ledčice

Pozemky jsou užívány jako zemědělské pozemky, o přepočtené rozloze 10.408 m2 (10.356 m2 trvalého travního porostu na p.č. 3566 a podíl 1/13 z 679 m2 orné půdy na p.č.3684). Plochy pozemků jsou dle územního plánu regulovány jako louky a pastviny, v malé míře orná půda. V severní části pozemku p.č. 3566 se nacházejí nálety akátu. Samotné pozemky jsou mírně svažité. Přístup k pozemkům je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě.

Historie podání
27.02.2019 14:58:33.373 174018001 přihodil na 125.000 CZK