Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 169018001, Nejvyšší podání 37.000 CZK

Rodinný dům Duchcov- podíl 1/8

Rodinný dům

 Mapa

ID
169018
Číslo jednací
169018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-11-07 14:15:00
 Ukončení dražby
2018-11-07 14:56:00
Odhadní cena
58.000 CZK
Nejnižší podání
30.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
7.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/7 na nemovitostech: pozemek parc.č. 2604- zastavěná plocha a nádvoří (výměra 198 m2), součástí je stavba: Duchcov, č.p. 292, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č. 2604 včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 133 pro katastrální území Duchcov

Nebyla umožněna prohlídka vnitřních prostorů domu. Dispoziční řešení (předpokládané): Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, půdou, velikosti jedné bytové jednotky 3+1. 1.PP (suterén) se nachází – jedna místnost 1. NP (přízemí) se nachází – zádveří, chodba, obytná místnost, kuchyně, koupelna, záchod, kotelna, dvůr se zahradou. 2. NP (1. patro) se nachází schodiště s chodbou a dvě obytné místnosti. Stavba má svislé nosné konstrukce zděné, se založením na základových pasech pravděpodobně z kamene, stropy jsou pravděpodobně dřevěné trámové, střecha je sedlová, opatřená krytinou pálená, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, schodiště je pravděpodobně betonové, okna jsou dřevěná, dveře jsou pravděpodobně dřevěné do kovových zárubní, vnitřní povrchy stěn jsou zřejmě štukové, vnější jsou hrubé. Dům má rozvody el. proudu, vody, kanalizace, topení je lokální na tuhá paliva, příprava teplé vody pravděpodobně v elektrickém boileru, sociální zařízení jsou vybavena pravděpodobně standardními zařizovacími předměty (vana, umývadlo a splachovací záchod). Dům pochází z období kolem roku 1935, jeho stáří je přibližně 83 let. Na domě nejsou patrné žádné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Dům je po částečné rekonstrukci, která proběhla před cca 30 lety, jednalo se o vybudování koupelny a kuchyně. Jde o přípojky inženýrských sítí a zpevněné plochy okapových chodníčků a přístupy ke vstupům. Stavební pozemek je zastavěný stavbou rodinného domu č.p. 292.

Historie podání
07.11.2018 14:51:48.262 169018001 přihodil na 37.000 CZK
07.11.2018 14:51:18.762 169018002 přihodil na 36.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
07.11.2018 14:44:18.607 169018001 přihodil na 36.000 CZK
07.11.2018 14:42:16.014 169018002 přihodil na 34.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
07.11.2018 14:42:04.129 169018001 přihodil na 34.000 CZK
07.11.2018 14:40:32.157 169018002 přihodil na 33.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
07.11.2018 14:40:15.403 169018001 přihodil na 33.000 CZK
07.11.2018 14:37:38.399 169018002 přihodil na 30.500 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem
07.11.2018 14:30:28.546 169018001 přihodil na 30.500 CZK
07.11.2018 14:27:36.605 169018002 přihodil na 30.000 CZK
Podání učinil dražitel s předkupním právem