Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 982219001, Nejvyšší podání 199.000 CZK

Rodinný dům Staré Křečany

Rodinný dům

 Mapa

ID
982219
Číslo jednací
24/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-07-26 15:00:00
 Ukončení dražby
2017-07-26 15:30:00
Odhadní cena
490.000 CZK
Nejnižší podání
199.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
24.200 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. St. 556- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Nové Křečany, č.p. 8, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 556 - pozemek parc.č. 2860/1- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 2860/2- trvalý travní porost vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, na listu vlastnictví č. 638 pro katastrální území Staré Křečany.

Prohlídka nemovitosti byla provedena pouze z vnějšku, údaje uvedené v posudku se odhadují podle dostupných informací, případně v posudku nejsou hodnoceny z důvodu, že se s nimi nebylo možno seznámit. Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Odhaduje se, že dům je částečně podsklepený, je zde půda a je zde vybudováno obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem na přelomu 19. a 20 stol. ca. v roce: 1900 a ke dni ocenění je nejméně 117 let stár. Základy má smíšené, objekt je smíšené konstrukce, kdy hlavní část konstrukce tvoří cihlové zdivo, a dále je k objektu provedena dřevěná přístavba. Tloušťka stěn je ca. 45 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Střecha je valbová, střešní krytinu tvoří pozinkovaný plech, klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena. Dispozice objektu nebyly zjištěny. Dle dostupných informací z katastru nemovitostí jsou v objektu dvě bytové jednotky. Vnitřní omítky se předpokládají vápenocementové. Dům má špaletová okna, v některých částech jsou okna jednoduchá - dřevěná. Obytné prostory jsou orientovány na všechny světové strany. Vybavení koupelny: nebylo zjištěno a vybavení WC: nebylo zjištěno. Vchodové dveře jsou dřevěné. Vnitřní vybavení, vybavení kuchyně, osvětlovací prvky či další informace nebylo možno zjistit. Dům je s největší pravděpodobností odpojen od distribuční sítě. Zdrojem vody je s největší pravděpodobností obecní vodovod, není zde zaveden zemní plyn. Vytápění objektu a řešení ohřevu vody nebylo možné zjistit. Stěny objektu jsou poškozené, střecha je zastaralá, okna jsou poškozena, předpokládá se dle vnějšího stavu domu, že podlahy a krytiny podlah, vybavení, rozvody či další prvky jsou v mezním stavu a je předpoklad jejich výměny. Celkový stav rodinného domu je špatný a je určen k celkové rekonstrukci. Na pozemku, který náleží k objektu, jsou okrasné dřeviny, pozemek je z části oplocen dřevěným plotem, z části oplocený není. Pozemek je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Možnost parkování je dobrá - přímo u objektu. Součástí jsou tyto venkovní stavby: Zahradní domek. Stav zahradního domku je dle vizuální prohlídky špatný.

Historie podání
26.07.2017 15:05:26.738 982219001 přihodil na 199.000 CZK