Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 807436001, Nejvyšší podání 304.000 CZK

Rodinný dům Česká Kamenice- podíl 3/4

Rodinný dům

 Mapa

ID
807436
Číslo jednací
110/16
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-03-15 15:15:00
 Ukončení dražby
2017-03-15 16:35:00
Odhadní cena
440.000 CZK
Nejnižší podání
220.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
60.000 CZK

Předmět dražby
podíl o velikosti 3/4 na nemovitostech: - pozemek parc.č. St. 284- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Česká Kamenice, č. p. 250, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. St. 284 - pozemek parc.č 19- zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, na listu vlastnictví č. 651 pro katastrální území Česká Kamenice.

Jedná se o řadový rodinný dům o dvou nadzemních podlažích, bez podzemního podlaží, s půdou. Konstrukce domu je zděná, základy domu jsou neizolované betonové pasy. Tloušťka zdiva je ca. 45 cm. Stropy domu jsou dřevěné trámové. Vnější omítky jsou břízolitové, vnitřní omítky domu jsou vápenocementové. Střecha je sedlová s krytinou z falcovaných plechů. Dům byl postaven přibližně na počátku 20. století, předpokládá se, že je nejméně 100 let stár. V 1.NP domu jsou tři obytné místnosti s kuch. koutem a sprch. koutem, které dříve složily jako komerční prostory, kotelna, chodba a východ na zahradu. Ve 2.NP pak čtyři obytné místnosti, kuchyňský kout a koupelna se záchodem. Okna v domě jsou dřevěná s dvojsklem. Nejsou vybavena žaluziemi. Okna obytných místností domu jsou orientována na východní/západní stranu. Koupelna je vybavena klasickou vanou, součástí koupelny je také splachovací WC. Interiérové dveře v domě jsou dřevné, z části prosklené a z části plné, zárubně dveří jsou ocelové. Vstupní dveře domu jsou dřevěné bez bezpečnostních prvků. Vybavení domu: osvětlovací technika chybí, kuchyňská linka za hranicí životnosti. Dům je v současné době odpojen od elektrické sítě a plynu, je připojen k obecnímu vodovodu, splašky jsou svedeny do jímky s přepadem do kanalizace. Stav nemovitosti je špatný, zdivo vykazuje od základů vlhkost, okna jsou netěsná, prakticky veškeré vybavení je poničeno – v posledních letech byl dům obýván bezdomovci. Mnoho prvků dlouhodobé životnosti vyžaduje rekonstrukci. Dle sdělení spoluvlastníka, byly na konci 80. let 20. stol. provedeny některé rekonstrukce domu, a to jak místností uvnitř, tak např. okna a fasáda. Jedná se o podstandardně řešený rodinný dům s nutností provedení kompletní rekonstrukce. Na pozemku se nachází trvalé porosty v podobě ovocných dřevin. Samotný pozemek je rovinatý, 296 m2 .Přístup k domu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Budova, pozemek v památkové zóně, rozsáhlé chráněné území.

Historie podání
15.03.2017 16:29:48.053 807436001 přihodil na 304.000 CZK
15.03.2017 16:24:56.299 807436002 přihodil na 298.001 CZK
15.03.2017 16:19:51.133 807436001 přihodil na 292.000 CZK
15.03.2017 16:14:58.208 807436002 přihodil na 287.000 CZK
15.03.2017 16:09:53.183 807436001 přihodil na 282.000 CZK
15.03.2017 16:04:54.724 807436002 přihodil na 276.501 CZK
15.03.2017 15:59:41.200 807436001 přihodil na 271.000 CZK
15.03.2017 15:54:50.119 807436002 přihodil na 265.432 CZK
15.03.2017 15:47:46.873 807436001 přihodil na 247.000 CZK
15.03.2017 15:46:09.640 807436002 přihodil na 241.002 CZK
15.03.2017 15:40:35.449 807436001 přihodil na 236.000 CZK
15.03.2017 15:35:18.607 807436002 přihodil na 230.001 CZK
15.03.2017 15:15:39.177 807436001 přihodil na 220.000 CZK