Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 85018002, Nejvyšší podání 8.000 CZK

Garáž Hostomice

Jiná práva

 Mapa

ID
85018
Číslo jednací
85018
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2018-12-05 15:15:00
 Ukončení dražby
2018-12-05 16:00:00
Odhadní cena
15.000 CZK
Nejnižší podání
2.800 CZK
Minimální příhoz
100 CZK
Jistota
800 CZK

Předmět dražby
- pozemek parc.č. St.465- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2, na pozemku stojí stavba bez čp/če, garáž, bez LV vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 291 pro katastrální území Hostomice nad Bílinou

Garáž je řadová vnitřní stavba s jedním garážovým stáním pro osobní automobil. Garáž je ve špatném technickém stavu.

Historie podání
05.12.2018 15:54:30.982 85018002 přihodil na 8.000 CZK
05.12.2018 15:49:27.305 85018001 přihodil na 7.777 CZK
05.12.2018 15:44:40.461 85018002 přihodil na 6.900 CZK
05.12.2018 15:42:39.957 85018001 přihodil na 6.666 CZK
05.12.2018 15:20:17.559 85018002 přihodil na 3.600 CZK
05.12.2018 15:18:35.204 85018001 přihodil na 3.333 CZK
05.12.2018 15:15:35.828 85018002 přihodil na 2.800 CZK