Dražba ukončena udělením příklepu. Vydražitel 964257002, Nejvyšší podání 38.000 CZK

Pozemky Písek- podíl 1/3

Pozemek

 Mapa

ID
964257
Číslo jednací
53/17
Stav
Ukončená
 Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
 Zahájení dražby
2017-06-28 15:30:00
 Ukončení dražby
2017-06-28 16:05:00
Odhadní cena
75.650 CZK
Nejnižší podání
38.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
10.000 CZK

Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/3 na pozemku parc.č. 643- orná půda vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, na listu vlastnictví č. 3192 pro katastrální území Písek, - podíl o velikosti 1/3 na pozemku 641/2- trvalý travní porost, na pozemku 642/1- trvalý travní porost, na pozemku 642/2- trvalý travní porost, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, na listu vlastnictví č. 3295 pro katastrální území Písek.

Pozemky jsou umístěné po levé straně silnice E49 vedoucí z Písku směrem do Prahy ve vzdálenosti cca 1000 m severozápadním směrem od zastavěného území obce Písek. Na pozemcích nejsou postavené stavby, pozemky nejsou v územním plánu obce určené k zastavění, pozemky jsou určené k zemědělské produkci – orná půda a trvalý travní porost. Celková výměra pozemků: cca 9 000 m2.

Historie podání
28.06.2017 15:56:56.220 964257002 přihodil na 38.000 CZK